Home

Skalární vlny

Skalární veličinu, která je invariantní při rotacích a translacích souřadnicové soustavy, ale při zrcadlení změní znaménko, označujeme jako pseudoskalár (nepravý skalár). Je to tedy veličina, jejíž znaménko závisí na volbě orientace daného prostoru Objev skalární vlny. Všechno to začal v osmnáctém století Skot jménem James Clerk Maxwell (1839 - 1879). Tento člověk byl skutečný matematický génius a jeho práce ve své podstatě vyústila do vývoje kvantové fyziky, která později přivedla jiného matematika - Alberta Einsteina k teoriím ohledně principu relativity. Maxwellovy rovnice souvisí s paradigmaty. Skalární vlny jsou vytvářeny dvojicí identických vln (obvykle nazývaných vlna a její protivlny), které jsou fyzicky identické, ale časově mimo fázi. Proto vypadají a chovají se úplně odlišně od standardních Hertzianových elektromagnetických polí: jsou více podobná polím než vlnám Skalární anténa potlačuje tyto složky a zbude nám jen energie, kterou tato anténa vyzáří do prostoru. Energie v podobě skalárních vln se šíří v úzkém paprsku podobně jako laser, není prostorem zeslabována, proniká i kovovými předměty-které běžné vlny pohlcují nebo odrazí

Skalár - Wikipedi

 1. monochromatické vlny stejné frekvence. Skalární kulová (tj. s kulovými vlnoplochami1) a navíc kulově symetrická vlna vybíhající z obecného bodu (je ( , , )= 0 exp ), kde skalární veličina = =2 a )vzdálenost =√( − )2+( − 2+( − )2,
 2. Psychotronické zbraně,EM pulzy, Skalární vlny, 5G Vědecko-výrobní společnost Biopolis , ředitel Nikolaj Dmitrijevič Kolbun, Kyjev. V 80. letech se v týdeníku Čas Pik objevil článek s podivným názvem: Před 25 lety vyvinul zbrojní závod Oktava Kyjev děsivé zařízen
 3. Skalární součin se definuje mezi dvěma vektory a zachycuje vztah mezi velikostí vektorů a jejich úhlem. Skalární součin #. Skalární součin definujeme mezi dvěma vektory.Značíme ho jako běžný součin, středovou tečku: \(\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}}\)
 4. Tesla, Skalární Vlny, Torzní Pole, Volná Energie, Studená Fúze.. = Pseudo Věda? / Cold Fusion : Free Energy = Pseudo Science?(part 1 of 2) 728 view
 5. Začíná se ukazovat, že skalární vlny, jež normálně zůstávají bez povšimnutí, jsou velmi zajímavé pro praktické použití pro informační a energetické technologie z důvodu jejich zvláštních atributů. Matematické a fyzikální odvození je podporované praktickými experimenty. Demonstracemi lze dokázat
 6. sophia Příspěvky: 911 Registrován: 31 kvě 2009 19:10 Bydliště: Jižní Morava skalární vlny. Příspěvek od sophia » 11 črc 2009 21:2

Jak se zvíře pohybuje, pohybuje se i medailónek a vlivem magnetického pole Země vznikají skalární vlny, které kolem zvířete utvoří slabé elektromagnetické pole, toto elektromagnetické pole stačí k odpuzení drobných parazitů, jako jsou blechy, klíšťata, komáři a další Podle uznávaného fyzika a USAF podpluk.Tom Beardena, kterýTeslovu skalární fyziku převzal, nacističtí vědci koncem roku 44 při svých experimentech s materiály pohlcujícími radarové vlny, zjistili, že radarové vlny na nelineárních materiálech vytvářejí svítivou podélnou tlakovou vlnu

Ve spojitém režimu jsou emitovány dvě spojité skalární vlny - jedna je rychlejší než druhá - a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá, a toto je tajemství. Monochromatická skalární vlna u(rr,t) spl ňuje ve volném prostoru bez zdroj ů skalární Helmholtzovu rovnici ∇2u +k2u =0 . Postupné vlny ší řící se z po čátku sou řadné soustavy lze rozložit na radiální a úhlovou závislost u (r )h (kr )Y m ( ) (i t) n n m n , , Θ,α. Skalární vlny poprvé zaznamenal Nikola Tesla při pokusech s vypařováním drátů elektrickým výbojem, později pak vysokofrekvenčním transformátorem, když se mu povedlo pomocí tzv. magnetického přerušovače maximálně zkrátit dobu náběhu pulsu. Skalární vlny mají silné mechanické účinky a působí na člověka. Pokud chceme vyjádřit rovinnou vlnu v obecném případě, kdy směr náběhu fáze, směr šíření, je určen jednotkovým vektorem (viz obr. 1.2), bude argument rovinné vlny mít tvar ( ), protože skalární součin je roven průmětu libovolného polohového vektoru do směru , odpovídá tedy výše uvažované souřadnici z

Skalární Energie, Částicové Zbraně a Technologie Nového

Skalární vlny mohou být zformovány do tvaru kupole kolem objektů, jakou jsou města nebo domy Takovéto silové pole skalárních vln je obecně známo jako Teslův štít - a je asi obdobný jako ony štíty, které jsou zmiňovány v populárním seriálu Star Trek Skalární délkový element. dS = n dS: Vektorový plošný element. Vektor normály n míří u uzavřené plochy směrem ven. dS: Skalární plošný element. dV: Objemový element ≡ (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z) Operátor Nabla. Parciální derivace podle jednotlivých proměnných. Také gradient či ∂/∂x Zvuk, pohyb, světlo, skalární vlny, vibrace, oscilace, frekvence, energetické kódy - to vše je součástí hmotného světa. To vše je vzájemně vyladěné tak, že nemůže být řeč o jen tak ledajaké náhodě. Zkoumání vyšší reality vesmíru dovedlo vědce k teorii o velkém třesku Tesla, Skalární Vlny, Torzní Pole, Volná Energie, Studená Fúze.. = Pseudo Věda? Cold Fusion, Tesla, Free Energy = Pseudoscience? (ČESKÁ SHRNUTÍ) NOVÉ PARADIGMA V OBLASTI.

Dvojice černých děr se přece čas od času srážejí a splývají do sebe. A my takové srážky už nějaký čas odposloucháváme. Pokud černé díry opřádají temná skalární pole, mělo by to ovlivnit vznikající gravitační vlny při srážce. Prý bychom to mohli rozeznat s již existujícími gravitačními observatořemi Skalární vlny jsou stojaté vlny, které se objevují a mizí. Tento proces vytváří energetické vzory, které zpracovává naše vědomí a DNA a vytváří tak naši vnější realitu. Vzorec objevující se a mizející energie je velmi jednoduchý, ale přesto má nekonečný potenciál 1.1 Elektromagnetické vlny V nestacionárním případě, ve kterém veličiny elektromagnetického pole mění v závislosti na čase svoji velikost a případně i směr, existuje vždy současně elektrická a magnetická složka jednotného elektromagnetického pole. Tyto složky jsou od sebe navzájem neoddělitelné

Řešení - Skalární energie - Kvantová věda - Nikolai A

Rusko samotné patrně používalo skalární zbraně od července 1976, kdy skalární vysílače poprvé vyslaly přenosy, které narušily komunikační systémy. Podle výzkumníků skalární vysílače Ruska vydávají zřetelný zvuk podobný ťukání datla, proto se této technologii říká ´Woodpeckers´ Proveďme proto nejprve skalární součin výrazů V této části postupným zobecňováním rovnice vlny v přímce dospějeme k rovnici komplexní rovinné vlny. Již ze střední školy z nauky o mechanickém vlnění si možná pamatujeme, že postupnou harmonickou vlnu na přímce můžeme popsat rovnicí. skalární křivost EINSTEINOVY ROVNICE GRAVITACE Einsteinovy rovnice vyjádřené pomocí diferenciální geometrie: 4 18 2 G zda gravitační vlny existují, i sám Einstein koncem třicátých let pochybuje; • jiní fyzikové se snaží vymyslet způsob, jak gravitační vlny skalární Zařazení v Udávání frekvence pomocí délky vlny je považováno za zastaralé. Užitečná je ale její znalost u nižších frekvencí, protože ovlivňuje vhodnou velikost antén a schopnost průniku překážkami. Dnes používáme označení jednotku Hz a její násobky Toggle navigatio

Působením skalární vlny dochází k syntéze nosné frekvence vyvolaných celou řadou tzv. poruch a její několikanásobnou modulací, která se neustále mění ve prospěch syntézy žádaného výsledného signálu Prohlédněte si příklady Vlny ve vakuu, Vlny v anisotropním prostředí, Vlny ve vodiči a Vlny ve vlnovodu. Maxwellovy rovnice pro pole: rot E = − ∂B/∂t: Faradayův indukční zákon. Víry elektrického pole vznikají tam, kde se magnetické pole mění s časem Vlastnosti rovinné harmonické vlny (VŠ) Rovinná harmonická vlna jako řešení vlnové rovnice (VŠ) Komplexní formalismus a rovinná harmonická vlna (VŠ) Kulová vlna (VŠ) Vlnová délka ve vodě (SŠ) Osvětlená diamantová destička (SŠ) Působení vlny na náboj (VŠ) Geometrická optika (28) Odraz a lom světla (13 k předpokládané uniformitě vlny amplituda E x konstantní. To znamená, že všechny parciální derivace podle x a podle y budou nulové. Vektorová rovnice (3.1b) proto přejde na jedinou rovnici skalární d E dz x k E x 2 2 2 0 (3.3) Obecné řešení rovnice (3.3) může být zapsáno dvěma ekvivalentními způsoby, a to pomocí. PLNÝ BALÍČEK Zdravotní pomoc; Výzkum DNA Jaké chyby a Vyhledávání.

Skalární vlny - Teorie a experimenty . Společnost pro vědecké zkoumání, univerzita Amsterodam, Nizozemí . Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl (překlad Benem Jansenem z německého originálu do angličtiny) (překlad Ing. Romanem Fikejzem z anglického překladu do češtiny) Úvo vyjádřena jak skalární, tak i vektorovou veličinou. 2.1 Veličiny impedančního nepřizpůsobení Nejprve nadefinujeme veličiny vyjadřující míru impedančního přizpůsobení. Tyto dvě vlny se sečtou nebo odečtou v závislosti na svém fázovém posuvu a způsob Pokud jste opravdu uvízl ve svém zdraví a vy jste všechno vyzkoušeli. Existuje řešení! Můžete poslat své vzorky DNA (instrukce budou následovat) Provedeme kompletní skenování těla na body těla 1100, jako jsou systémy, orgány, tkáně, buňky, DNA, molekuly rna, molekuly. Dejte to na video (+/- 2 hodin) a dejte [ Nové paradigma v oblasti energetických technologií a Geo -socio - finanční následky / The new paradigm on energy technology with geo-socio-financial impact. KEYWORDS: elektricke spotrebice.

Oni mají k dispozici implantáty, do nichž vysílají skalární vlny. Prostředníkem je DNA, která funguje jako anténa pro tyto skalární vlny. Simon Parkes přitom hovoří dokonce o éterických implantátech. Tvrdí, že vysoce postavené rody stále využívají za účelem kontroly mysli mučení, protože je to součást tradice Navenek skalární vlny zvyšují úroveň bioenergetického pole organizmu (aury). Uvnitř těla přívěšek aktivuje buňky organizmu a tím zvyšuje mnohé z jejich fyziologických funkcí. Během 20 dní nošení přívěšku se bioenergetické pole (aura) stane vydatnější a intenzivnější a Vaše životní energie se znatelně zvýší

Často jsem byl aktivován prostřednictvím mnoha klonovaných těl která obsahují čipy, které umožňují technologická holografická rozhraní, jakož i Teslovy generátorové zařízení, která mohou produkovat skalární vlny, které, jak se zdá, interagují s myslí, stejně jako DNA, aby vytvořily nějaký druh holografického. Čili je využít na něco jiného. A zdůraznil jsem že je to Teslův patent, tak jak to řekl trump. Ach jo. Kdyby si někdo přečetl, pokud má možnost přečíst v angličtině, co je to Teslův patenet na léčení, dočetl by se, že se jedná o skalární vlny ze speciálních antén (skalární cívky) na frekvenci 432 Hz

K základní detekci skalární vlny může být použito několik druhů detektorů. Jeden z nich představuje prostorově orientovaný detektor, detekující prostorové aspekty a změny skalární vlny a její vnitřní substrukturu. Jiný detekuje variace rychlosti toku místního času, a tedy jemnější, časovou strukturu vlny během. ¾ vlny v elastickém kontinuu - výchylka elementu kontinua z rovnovážné polohy, ¾ světlo (a elektromagnetické vlny obecně) - elektrická či magnetická intenzita (indukce) ne-bo vektorový a skalární potenciál, ¾ seismické vlny - výchylka elementu zemského sféroidu z rovnovážné polohy 1.10. Vlny v disperzním prostředí Reálné prostředí, zejména pevné látky případně kapaliny, přinášejí při studiu šíření vln řadu komplikací. To je dáno složitým vztahem mezi deformací a napětím ve formě tenzoru. Dosud jsme předpokládali vesměs platnost Hookova zákona, tedy jednoduchý skalární lineární vztah Gravitační vlny. Pokud vhodíte do vody kámen, budou se od místa dopadu šířit na vodní hladině kruhové vlny. Na nich se budou pohupovat listy i další nečistoty plující na hladině. Gravitační vlny si můžete představit podobně. Jde o pravidelné záhyby v čase a v prostoru, na nichž se pohupuje vše, s čím se setkají TELMG -Modul 07: Nestacionární pole I - Vlny Maxwellovy rovnice nestacionárního pole • Mají obecný tvar (viz modul 3), stejně jako rovnice kontinuity a vyjádření vektorů pole pomocí potenciálů. • Všechny veličiny jsou funkcí prostorových souřadnic i času. • Elektrické a magnetické pole nelze vyšetřovat odděleně. • V této kapitole se budeme zabývat.

Sweb.c

skalární vlny. Podélné vlny nemají fixní rychlost propagace a tudíž žádnou fixní frekvenci, ale namísto . Aplikovaná kvantová fyzika do euroatlanského pojetí léčení Bioresonance - Bicom optima Vše lze přetransformovat do frekvenčního vzorce Obnovení správn vlny. Optika) a k samostatnému domácímu studiu. Úvodní kurz fyziky představuje ob-tížnou část studia. Výběr úloh je proto proveden tak, aby jejich řešení pomohlo studen- měrnou skalární rychlost částice za dobu, ve které urazí dráhu rovnou polovině amplitudy: a) z krajní polohy, b) z rovnovážné polohy

Psychotronické zbraně,EM pulzy, Skalární vlny, 5G KAMENOV

Vlny, šířící se neomezeným homogenním prostředím, můžeme rozdělit z hlediska tvaru vlnoplochy na vlny rovinné, válcové a kulové. S rovinnou vlnou se můžeme setkat ve velké vzdálenosti od vysílací antény. Matematicky je šíření této vlny popsáno skalární diferenciální rovnicí v kartézském souřadném systému 3. Vektorový a skalární potenciál, Hertzovy vektory. 4. Elektrostatické pole. Rozklad na multipóly. 5. Vlnová rovnice, její řešení, zpožděné potenciály. 6. Rovinné, válcové a kulové vlny v homogenním prostředí. 7. Rozvoj válcových a kulových vln v rovinné vlny 8. Elektromagnetické pole obecného rozložení zdrojů 9 A pak je tu samozřejmě Whittaker, který sestavil úplnou technologickou metodologii, jak pomocí EM vln docílit vložení EM vlny do obousměrné vlnové struktury, která v nepřítomnosti polí produkuje stojatou vlnu externí energie; skalární potenciál Ve spojitém režimu jsou emitovány dvě spojité skalární vlny -- jedna je rychlejší než druhá -a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá -- a toto je tajemství.

Skalární součin — Matematika

Prohlížení Diplomové práce - 11102 dle předmětu Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, Lorentzova síla, rovinné vlny, polarizace, skalární teorie difrakce, vektorová teorie difrakce, Stratton-Chu vztahy, gaussovské svazk Toto můžeme pojmenovat jako skalární součin [3] Pro potřeby tohoto článku budu označovat takto, nicméně skalární součin normálně funguje bez komplexně sdružených čísel, takže toto ve své podstatě není až tak běžný skalární součin. Správně bych měl třeba nazývat konjugovaný sk. součin, ale jsem moc. Tesla se nedržel technického slovníku a z toho také vznikly nějaké domněnky. 99 procent vymyšleností jde na vrub konspirátorů, kteří neváhají podsunout nesmysly údajně z Teslovy dílny a tam patří i ony skalární vlny

Tesla, Skalární Vlny, Torzní Pole, „Volná Energie

skalární vlny přinejmenším v omezeném stupni. Takže člověk může někdy produkovat anomální časoprostorové efekty na dálku a v čase. Poskytuje exaktní mechanismus pro psychokinezi, levitaci, psychické léčení, telepatii, prekognici, postkognici, vnímání na dálku (remote viewing), atd Gravitační vlny. Pokud vhodíte do vody kámen, budou se od místa dopadu šířit na vodní hladině kruhové vlny. Na nich se budou pohupovat listy i další nečistoty plující na hladině. skalární poruchy - fotony přicházejí z oblastí různé hustoty a teploty plazmatu, kterým je vyplněn vesmír na konci Velkého třesku Calaméo - Tesla, Skalární Vlny, Torzní Pole, Volná Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide

Energie u Pramene: Keshe a Tesl

Elektromagnetický generátor Infinity SAV Team Omfóru

Tesla, Skalární Vlny, Torzní Pole, Volná Energie, StudenáInterference vln šířících se různými směry — Sbírka úlohimage024ObrPPT - William T lord Kelvin 1824 - 1907 PowerPoint
 • Pet lahve prodej praha.
 • Jednobodový popruh.
 • Jak poznám že mám zápal plic.
 • Comparatives and superlatives.
 • Zákon o matrikách.
 • Nový rok 2018.
 • Usopen 2017 schedule.
 • Gymnastické cvičky decathlon.
 • Italské hudební názvosloví test.
 • Polaroid sx 70 sonar.
 • Celisti jaws.
 • Výstavní slepice.
 • Spodní díl kuchyňské linky.
 • Fotoautomaty v metru cena.
 • Jednodílné plavky tanga.
 • Franklin templeton online.
 • Kapsle do kávovaru dolce gusto k opakovanému naplnění.
 • Folie tapety.
 • Kocici tablet.
 • Hunger games herci.
 • Zdobení židlí na svatbu.
 • Photofiltre 7.2.1 čeština.
 • Projekt rainbow.
 • Legolas father.
 • Objekty prazskeho hradu.
 • Kostel nanebevzetí panny marie praha.
 • Napoveda pixwords 6 dil.
 • Kalendář prosinec 2018 leden 2019.
 • Smart casual women's.
 • Ruská trojka diskuze.
 • Suzuki ltz 450.
 • Benzoylperoxid akne.
 • Kickboxer 2016.
 • Jak dlouho bolí slepé střevo.
 • Pravá pitva videa.
 • Chov dobytka.
 • Youtube želva olympic.
 • Josef mengele rolf mengele.
 • Iget m4 sim.
 • Ipad air 2 obal.
 • Ascii table hex.