Home

Slovesné třídy a vzory příklady

měkké vzory: peče (pekl), maže (mazal), tře (třel) - v kmeni mají měkkou souhlásku. 2. třída -ne. vzory: tiskne (tiskl), mine (minul), začne (začal) 3. třída -je. vzory: kryje (kryl), kupuje (kupoval) 4. třída -í. zory: prosí (prosil), trpí (trpěl, trp), sází (sázel, sázej) 5. třída -á. vzory: dělá (dělal) Slovesné třídy a vzory. 1. Slovesné třídy určujeme podle koncovky ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času: Slovesná třídaKoncovka v 3. osobě jednotného čísla 1. třída-e. 2. třída-ne. 3. třída-je. 4. třída-í 5. třída-á

Slovesný vid a třída nepatří mezi nejoblíbenější učivo základních škol. Přesto jejich perfektní zvládnutí je potřebné TŘÍDY A VZORY SLOVES Podle zakončení tvarů 3. osoby, čísla jednotného, času přítomného, rozdělujeme slovesa do pěti tříd. Déle ve slovesných třídách určujeme vzory podle zakončení kmene min. času nebo podle dalších rozdílů v zakončení

Učírna - Třída a vzor sloves

 1. e, začne - vzor tiskne- k tomuto časovacímu typu patří slovesa, která mají ve 3. Osobě singuláru před zakončením -ne souhlásku a mají.
 2. ulého času (3. osoby, čísla jednotného) Pro správné určení je potřeba naučit se koncovky tříd a vzory, nelze je nijak odvodit. Třídy a vzory neurčujeme u nepravidelných sloves: být, jíst, vědět, vidět, mít, chtít a jít
 3. První slovesná třída má vzorů pět: nese, bere, maže, peče a tře (někdy uváděno umře). Pro jejich rozlišení si je rozdělme na měkké a tvrdé. Tvrdé mají před koncovým -e tvrdou či obojetnou souhlásku (vzory nese a bere), měkké zase měkkou souhlásku (maže, peče a tře)
 4. Čj.vzory sloves II Čeština ø 38.8% / 4310 × vyzkoušeno; Přechodníky (transgresívy) Čeština ø 52.3% / 5587 × vyzkoušeno; Skloňování cizích slov a přejatých Čeština ø 75.7% / 24029 × vyzkoušeno; Slovní druhy ČJ Čeština ø 58.4% / 73251 × vyzkoušeno; Větné členy Čeština ø 67.3% / 90997 × vyzkoušen

Test na určení třídy a vidu slovesa - Pravopisně

Slovesné třídy a vzory. Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,. Úvod » Český jazyk » Slovesné třídy a vzory - cvičení pro upevněn. Úvod » Tabulky a přehledy » Slovesné třídy a vzory. Slovesné třídy a vzory. Třída. Vzor. Infinitiv. Příčestí minulé. Obecné informace. Sloveso je ohebný slovní druh, který časujeme. Vyjadřuje děj (kreslím, povídám), stav (sedím, opírám se), změnu stavu (probouzím se.

Slovesa a jejich kategorie-verba ( slova ohebná, časují se )Definice - Slovesa jsou slova, která vyjadřují: činnost ( pracovat ), stav ( ležet ) nebo; změnu stavu ( zčervenal ) Určujeme. a) osoby: 1. já 1. my 2. ty 2.vy 3. on, ona, ono 3.oni, ony, on Slovesné třídy a vzory. Podle tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu se slovesa dělí do jednotlivých tříd, podle tvaru 3. osoby jednotného čísla minulého času oznamovacího způsobu se dále dělí na jednotlivé vzory Vzory 1. a 2. slovesné třídy - pracovní list. pdf. Slovesné třídy a vzory - tabulka. doc MČ 2 (1986) nemá samostatné třídy podle kmene infinitivního, ale rozlišuje podle něj vzory až v rámci tříd vymezených podle kmene přítomného; až na Algoritmus určování slovesných tříd a vzorů viz Osolsobě (2014). Podrobný. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Urči správně mluvnické významy sloves - 1. =0= vid: třída: vzor: vběhnou v Slovesné třídy a vzory. Určování slovesných tříd provádíme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přítomného času, dělíme slovesa do pěti slovesných tříd, k jednotlivým vzorům zařazujeme slovesa podle zakončení kmene minulého: Tabulka : přehled slovesných tříd: A. zakončená na - Slovesné třídy a vzory. DUM číslo 66938. Nová Ani slovesné vzory nejsou určeny k pamětnému ovládání. Žáci jen poznávají, že i slovesa se mohou systematicky řadit k vzorům a aspoň informativně se seznamují s kritérii a postupem při zařazování sloves ke vzorům. Hlavním úkolem je výcvik v užívání spisovných. Čj.vzory sloves II Čeština ø 38.8% / 4308 × vyzkoušeno; Čj. vid (aspekt) Čeština ø 47.1% / 3035 × vyzkoušeno; slovesný vid Čeština ø 58.1% / 10867 × vyzkoušeno; Větné členy 8. třída Čeština ø 47.1% / 19647 × vyzkoušeno; Podmiňovací způsob a různě.

Úvod > Předměty > Český jazyk 8.ročník > Slovesný vid, slovesný tvar > Slovesné třídy a vzory. Vyhledáván. příklady: žákyně, krokodýl, kolo, vzor - každá třída má své vzory; slovesné tvary mohou být: určité (vyjadřují osobu, číslo, čas a způsob), nebo neurčité (infinitiv, přechodníky, příčestí) Tragédie 1 se 3 udála 5 v 7 postranní 2 uličce 1, ústící 2 do 7 hlavní 2 třídy 1 Tentokrát si procvičíme vid u sloves, což je velmi důležitá mluvnická kategorie u sloves. Učí se nejčastěji v 8. ročníku na základní škole, kde navazuje na další slovesné kategorie - osobu, číslo, způsob, čas atp

Slovesné třídy a jejich zvláštnosti Referáty Snadná

Slovesné třídy a vzory: DUM32/139: Stejskalová Sčítání a odčítání do 4-příklady: DUM 32/224: Kulhavá. Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo): Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty): Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se.

Příklad: scribo, -ere, scripsi, scriptum znamená, že sloveso se řadí do 3. konjugace (scribo, scribere = píšu, psát), perfektum zní scripsi (napsal jsem) a supinum, resp. pasivní participium zní scriptum (napsané). Latina rozlišuje stejně jako čeština u sloves 3 osoby a dvě čísla Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná Slovesné třídy a vzory - Stránky Základní školy v Domažlicích Mírný rozdíl je ideální varianta pro vůdce třídy 16 OBLIBA Determinanty obliby 1. zdatnost, kompetence, prestiž nejen na pozici vlivu, ale předpokladem také pro umístění podle obliby - identifikace, podpora nejen pracovní, učební, ale také.

Učebnice s přehledem 1. slovesné třídy. Práce s počítačem : slovesa. Shrnutí. q Slovesa vyjadřují děj, činnost, změnu stavu.. q U sloves určujeme mluvnické kategorie : osobu, číslo, čas, způsob, vid, rod, třídu a vzor. q Slovesa dělíme na plnovýznamová a pomocná. q Slovesa jsou základem či centrem české věty, většinou vyjadřují přísudek - u procvičování doporučuji udělat si rozbor max. tři věty denně - k výběru může sloužit prac.sešit nebo se můžete inspirovat vlastními příklady mezi spolužáky - doporučuji v tomto případě zapojit ty pověstné (a)sociální sítě, příprava by tak pro vás mohla mít zábavnější formu (souvětí by se měla skládat aspoň ze 3 vět Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

kategorii napište a určete a uveďte vzory obou sloves. (Určení slovesné třídy se nevyžaduje.) c) Napište jiná dvě slovesa, která se mezi sebou liší také pouze danou slovesnou kategorií a vzorem, vzory sloves uveďte. 2. Na veřejnoprávní rozhlasové stanici jsme slyšeli souvětí Slovesné třídy a jejich vzory. Literatura - četba do čtenářského . deníku - 9.B - 3 zpracované Zde jsou uvedený výsledky předcházejících příkladů plus příklady . nové:. Pro 9.A i 9.B. Author: Lubor Studecký Created Date: 04/16/2020 04:10:00 Last modified by slovesa (urči slovesné třídy a vzory): odstěhovat, utíkej, cítím, nevšimli, taháte procvičování pravopisu pomocí různých online cvičení (např. www.umimecesky.cz) literatura - str. 152-158 četba knihy dle vlastního výběru Anglický jazyk Učivo Slovesné tvary; Slovesné třídy a vzory; 9. třída. Pravopis. Velká písmena; Souhrnné diktáty; Skladba. Věta a souvětí. Souvětí podřadné. Určování druhů vedlejších vět. Vedlejší věty Po a Pt. Vedlejší věty příslovečné 1. Vedlejší věty příslovečné 2. Vedlejší věta Pk. Vedlejší věta Př. Vedlejší. - slovesné tvary. Popis - opakování učiva - kompozice, jaz. prostředky - druhy v praxi. Cestopisná literatura - znaky cestopisu, druhy, cíl - Biebl, Hanzelka, Čapek I.pololetí Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura. Kompetence ( výstupy ) Učivo - obsah Mezipředm. vazby.

PRAVIDLA - Přehled slovesných tří

učebnice 29; 31-32 (odpovědi na příklady nahrávejte do formulářů, na které bude odkaz v Teams) PŘÍRODO PIS 9.6. - 71h - nervová soustava - CN Slovesné třídy a vid 1 (únor 2013).jpg slovesa v ruském jazyce se pojí s následujícími osobami: я, ты,он, она, оно, мы, вы, они. 4.1. PRACOVNÍ LIST 1 Pravidelná slovesa 21_04_Fi_DUM_pracovní list (doc, 94.50 kB) 21_04_Fi_DUM_pracovní list (xls, 99.50 kB) Přivlastňovací zájmena - mein, dein 21_14_Fi_DUM. - určuje slovesný vid, utvoří vidové dvojice - rozlišuje slovesné třídy, určuje vzory sloves - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a dalšími jazykovými příručkami - skloňování jmen přejatých a cizích jmen vlastníc Slovesné třídy jsou skupinami sloves, která se stejně časují a pro která jsou charakteristické stejné vztahy mezi kmeny přítomnými a minulými. Slovesné třídy mohou být produktivní nebo neproduktivní. Produktivní třídy. Produktivní třídy mají slovotvorné kmeny, které se objevují i u nově vytvořených sloves

Slovesné tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa. Základní pojmy: slovesa plnovýznamová (dějová), slovesa neplnovýznamová, slovesa předmětová (valenční), slovesa bezpředmětová, slovesa způsobová, slovesa fázová, slovesa pomocná, slovesa sponová, slovesné tvary jednoduché, slovesné tvary složené, zvratná sloves Slovesné třídy a vzory Slova přejatá Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché i v souvětí, využívá znalostí v jazykových projevech Významové poměry mezi větami hlavními, souřadnými vedlejšími větami i větnými členy, spojovací výraz Oktáva. Gramatická terminologie - Vyčerpávající seznam gramatické terminologie - autor: Milada Junková - . Vývoj českého jazyka - Bohemika, primitivní pravopis, spřežkový pravopis, Jan Hus (De ortographia bohemica - diakritický pravopis, nabodeníčko krátké a dlúhé), Jan Blahoslav (Gramatika česká), Daniel Adam z Veleslavína, Jan Ámos Komenský (Poklad jazyka českého. Příklady francouzských sloves 2. třídy. Finir = nous finissons = končit. Fleurir = les arbres fleurissent = kvést. Haïr = nous haïssons = nenávidět (vzorem je pouze kvůli « tremě » nad i: ï) Réussir = nous réussissons = uspět. Garnir = nous garnissons = nadívat. Durcir = nous durcissons = tvrdnout. Fouir = nous fouissons.

Jak nechybovat při určování slovesné třídy

slovesné třídy. slovesné vzory. slovesa nepravidelná. Skladba. Stavba větná. procvičení věty . dvojčlenné, jednočlenné a větného ekvivalentu. zápor mluvnický, větný, členský a slovní, zrušení záporu, dvojí zápor. procvičení učiva o základních větných členech. procvičení učiva o rozvíjejících větných. .Mgr. Daniel Königer daniel.koniger@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B: Po - ČJ - vzory rodu ženského - skloňování ve všech pádech. M - písemné dělení jednociferným činitelem - trénování postupu. AJ - Shopping - nová slovní zásoba lekce 8. 8.A. ČJ - mluvnice - tvarosloví - časování sloves - slovesné třídy - str. 85-87 (cvičení Vybrané vzory (s českými ekvivalenty) podávají přehled všech tvarů, tvary nepravidelné jsou vždy zvýrazněny barevně. Koncovky rozlišující slovesné třídy pravidelných sloves jsou zdůrazněny tučně. Pozornost je věnována pravopisným zvláštnostem, na konci příručky naleznete abecední seznam sloves s odkazem na vzor.. Příklady Příklad 1 V jaké vzdálenosti se zablesklo, jestliže hrom slyšíme po uplynutí 8 s od okamžiku záblesku? Hrom je zvuk, který se ve vzduchu šíří rychlostí 340 m/s. Čas známe, ze vzorce =∙ pak stačí vypočítat dráhu. t = 8 s v = 340 m/s s =? (m) =∙ =340∙8 =2720 =2,72

Vzory sloves - Čeština — testi

Budeme opakovat všechny vzory, podíváme se na sloh - vypravování. uč.str. 84/ 6 - písemně (zdůvodňovat vzory, vyjmen.slova) 84/ 7 - ústně, vypracuj i úkol a), b) práce s mapou (VL) 84/ 10 - vyber si 2 trojice slov, vymysli a napiš věty (celkem tedy 6 vět) 84/ 11 - vyzkoušejte si - nechte si nadiktova Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk Týdenní plán učiva pro třídu: 9.A Třídní učitel: Jan Odehnal Týden: 11. - 15. 5. 202 Registrace nového uživatele. Pro využívání programu musíte vyplnit Váš e-mail a hesl

Vybrané vzory (s českými ekvivalenty) podávají přehled všech tvarů, tvary nepravidelné jsou vždy zvýrazněny barevně. Koncovky rozlišující slovesné třídy pravidelných sloves jsou zdůrazněny tučně. Pozornost je věnována systému latinského časování, na konci příručky naleznete abecední seznam sloves s odkazem na v.. Rychlost. Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou) rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dal - slovesné třídy a vzory - pravopis u sloves. O co se jedná, si najděte v rámečku v učebnici na str. 158 a opište do sešitu. Ze str. 157 - 158 si přečtěte popis výroby pohyblivého hada. Všimněte si, že jednotlivé činnosti jsou zachyceny v přesné časové posloupnosti. Věty nelze libovolně přehazovat. Vyhledejte v textu slovesné tvary a určete u nich osobu, číslo a. Jeden-slova sloveso ve španělštině obsahuje informace o času (minulost, přítomnost, budoucnost), osoby a počtu. Proces gramaticky úpravě sloveso vyjádřit tuto informaci se nazývá konjugace Slovesné třídy a vzory. Slovesné tvary určité a neurčité. Slovesný vid

osoba: číslo: čas: sáňkujeme. Slovesné třídy; Pádové otázky; Druhy vedlejších vět; Český jazyk shrnutí; Psaní čárky ve větě jednoduché; Vzory podstatných jmen; Vlajky světa; Státy evroé unie; Nanotechnologie; Ekonomik

slovesné časy. Do školního sešitu si překreslete tabulku pod princem a princeznou a doplňte do políček správné tvary. Podívejte se do červeného pracovního sešitu a zpracujte cvičení 46/1 a 47/1 V tomto online cvičení si zase osvěžte vzory podstatných jmen - pečlivě odůvodňujte slovesné třídy a vzory. procvičování pravopisu žák je schopen vyplnit základní formuláře z běžného života. napíše objednávku, žádost Ve zjednodušené podobě, dle IVP možno zcela redukovat: doplněk. přístavkové konstrukce (druhy přívlastku. opakování V

Staročeské konjugační typy (slovesné třídy a vzory) a jejich vývoj. Přechody sloves mezi třídami, didaktické řešení problematiky. Systém slovesných časů ve staré češtině. Pozůstatky vyhynulých časů v dnešní češtině (aorist), postavení příslušného učiva v kurikulu ZŠ a SŠ, didaktické řešení problematiky Čeština s maňásky. Jsme jedinečná aplikace zaměřená na výuku vyjmenovaných slov, určování pádů podstatných jmen, pravidel pro psaní ú/ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Kategorie: Čeština Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o soubor 20 vypracovaných otázek z gramatiky a slohu.Autor v heslech vysvětluje vybrané otázky ze syntaxe, slovotvorby, morfologie a stylistiky. Jsou zde i pasáže týkající se obecně jazyka a jazykovědy

Video: Skloňování, časování - co a jak učit, příklady

Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa) - Moje

ČJ - vzory podstatných jmen: Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na kost. Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobyde žádnýstroj. Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení. Anglický jazy Slovesné kategorie • slovesný rod - inný a trpný - kdo je konatelem děje • slovesný vid - dokonavý a nedokonavý - schopnost slovesa vyjádřit ukonenost děje • třídy a vzory slove slovesné třídy a vzory. využití různých slovesných tvarů. Skladba. Věta dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent. Zápor. Základní větné členy. Rozvíjející větné členy. Souvětí podřadné - druhy vedlejších vět. Souvětí souřadné - významové poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými. • slovesné třídy - z tvaru 3. os. sg. přít. času oznam. způsobu I. nese, bere (tvrdé vzory), maže (měkký vzor), peče, umře (smíšené vzory) II. tiskne, mine, začne III. kryje, kupuje podstatné jméno slovesné - od příčestí trpného + koncovka -í.

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit ČJ - jednoduché a složené slovesné tvary - do ŠS přepsat žlutý rámeček z uč. na str. 87 - pod zápis si udělejte 2 sloupečky (jednoduché tvary a složené tvary) - do každého sloupečku si napište příklady ze cv. 1 (už to tam je rozdělené) - PS str. 25 cv. 1.

Slovesný vid - Procvičování online - Umíme česk

Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která známe. DĚJEPIS prezentace Československo v 2.pol.20.stol. zapsat a naučit slidy 4 a 5 Téma slovní druhy, stupňování, slovesné třídy a vzory Druh učebního materiálu Prezentace, test s variantami více správných odpovědí Metodický pokyn Pracovní list slouží k procvičení daného tématu prostřednictvím kvízových otázek při výuc PODSTATNÁ JMÉNA (ke stažení ZDE). Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád Vzory jsou slova, podle kterých se stejně nebo podobně skloňuje skupina přídavných jmen. Vzory přídavných jmen jsou rozděleny na vzory pro přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací. K určení správného vzoru si řekněte přídavné jméno v prvním pádě jednotného čísla, ve všech rodech..

ZÁJMENA- karta popisuje a vysvětluje druhy a vzory zájmen ČÍSLOVKY - karta popisuje a vysvětluje rozdělení a druhy číslovek SLOVESA I. + II. část - karty popisují a vysvětlují určování sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída a vzor, přechodníky, příčestí, slovesné tvary a nepravidelná sloves Příklady dobré praxe v MŠ Struktura třídy: - pozitivní vzory vztahů a chování- různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích- receptivní slovesné a literární činnosti- činnosti podněcující nápaditost a tvořivost dítěte- aktivity.

Vzory PJ - klikni zde ČJ Učebnice ústně 72/5 a 73/6, PÚ 73/7 - neopisuj, vypiš slovesa a urči osobu, číslo, čas M Písemné dělení se zkouškou 53/6 - 1.řádek, procvičuj a vymýšlej příklady Početní operace-klikni zde Pá 29.5. ČJ PS str. 57 M Zapište si do sešitu 52/5 a, c AJ PÚ - pracovní list na opakování 9.lekce. Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která známe. ZEMĚPIS 1. Závěr tématu životní prostředí: O HRANA PŘÍRODY A KRAJINY (str.80-82) Hledáme definici národního parku: o je. Slovní druhy s příklady: DUM: Sudoku - slovní druhy: DUM: Slovní druhy a matematika: DUM: Slovesa pokaždé jinak: DUM: Námluvy - vzory podstatných jmen rodu ženského: DUM: Tvary slov - rod střední Slovesné třídy: DUM: Způsob rozkazovací. Přihlíželo se přitom k hláskoslovným jevům. V LS 1887 se pokračovalo ve výkladu Zogr a probíraly se slovesné třídy. V ZS 1888 se vykládalo Markovo evangelium Zogr a probírala se substantivní flexe. V LS 1888 se pokračovalo ve výkladu Zogr, probírala se stsl. zájmenná a složená adjektivní deklinace podle Leskienova Handbuchu

Jak určit slovesnou třídu? Přečtěte si návod, se kterým se

Při použití v oznamovacích větách mezi nimi není rozdíl ve významu. Přinášíme 8 slovesných vazeb v češtině, ve kterých nejčastěji chybujeme. Nepravidelná slovesa. Častým chytákem pro studenty bývá určení slovesné třídy pro slova být, vědět, jíst a chtít - slovesné třídy a vzory - přechodník (přítomný, minulý) - pravopis koncovek jmen a sloves, další pravopisné jevy - jazyk a jeho kultura: - slovanské jazyky (západní, jižní, východní) - útvary českého jazyka. Literatura: - osvícenství (J. Swift, D. Defoe) - preromantismus (J. W. Goethe, F. von Schiller Čeká vás cv. 12 v uč. str. 36. Příklady počítejte do M2 a pozor na jejich zápis (dál od kraje či od dalšího příkladu a psát řády úhledně pod sebe). Také si zdokonalíte své znalosti v písemném dělení ve cv. 14 str. 36 a vyřešíte slovní úlohu cv. 7 na str. 32 (příklady, výsledky, odpověď) slovesné třídy a vzory pracovní list Fluorescent Glow in the dark trička, které svítí ve tmě po nabití světlem. Za denního světla je to jen obyčejné tričko, ale jakmile přijde noc tričko zazáří

třídy - pět, podle zakončení 3.os.č.j. -e (nese, bere, maže, peče, umře)-ne (tiskne, mine, začne)-je (kryje, kupuje)-í (prosí, trpí, sází)-á (dělá) nepravidelná - být, jíst, vědět, chtít; slovesné tvary určité; neurčité - seděl; jednoduché; složené; Neohebné slovní druhy 6. Příslovce = adverbia. místa (zde Dále si prostuduj cv. 4 - zapamatujte si (žluté rámečky Slovesné tvary) Do sešitu vypracuj cv. 7/a (stačí vypsat 10 sloves), b, c (pomůže Ti i tabulka na str. 24) Matematika UČEBNICE str. 20, cv. 6, 7, 8 + stránky v příloze Do sešitu vyřeš slovní úlohu - zápis, výpočty, odpovědi U přídavných jmen rozlišujeme tyto vzory: a věnujte 10 minut následujícímu videu, ve kterém je vysvětlen předmět. Ke konci videu paní učitelka dává příklady na předmět. Zkuste cvičení společně s ní. Pište si příklady do sešitu. jaké máme slovesné způsoby; Vypracuj do sešitu:. Čj - 2.stupeň Graficky znázorní větu jednoduchou a souvětí. Grafický rozbor věty a souvětí. Pozná ve větě přístavek. Rozlišuje souvětí souřadné a podřadné Mluvili jsme o slovesech, číslovkách, dnes jsou tu příklady ženských podstatných jmen, kolísajících různou měrou mezi vzory kost a píseň. Slyšeli jsme třeba, že po povodních se rozšiřují infekční nemoce , že Mečiar bude mít větší pravomoce , o úspěch se podělí velmoce nebo že k pěti horkým nocem přibyla. Udělejte si pohodlí a věnujte 10 minut následujícímu videu, ve kterém je vysvětlen předmět. Ke konci videu paní učitelka dává příklady na předmět. Zkuste cvičení společně s ní. Pište si příklady do sešitu. Video si kdykoli můžete stopnout, pokud něčemu neporozumíte. Pusťte si video od 0:22

 • Dusena kapusta k masu.
 • Tanin železo.
 • Čekuj.to filmy online zdarma.
 • Dárky z fotek.
 • Puma zvíře.
 • Cysta na očním víčku.
 • Barva jater.
 • Davi lucca da silva santos carolina dantas.
 • Jak vyrobit karavan.
 • Krevní plazma funkce.
 • Harry potter bezová hůlka.
 • Korky od vína.
 • Tetra kosočtverečná.
 • Látkové pleny bobánek diskuze.
 • Jehličnany do zahrady.
 • Neutišitelný pláč v noci.
 • Skalní město jičín.
 • Záprstní kůstka.
 • Matchbox 2017.
 • Vždycky bol.
 • Škoda superb 2018.
 • Adam brody arlo day brody.
 • Náměty pro práci s dětmi v mš.
 • Gumový plášť do deště.
 • Luxace pately stupne.
 • Radio beta.
 • Tavolník jak rychle roste.
 • Typy příspěvků na facebooku.
 • Olej ve vodě renault.
 • Nhl teams map.
 • Vahábité.
 • Alice englert.
 • Bowling nové město nad metují.
 • Gran turismo sport navod.
 • Jak vyvážit kolo.
 • Těhotenské focení kolín.
 • Pánské opasky k obleku.
 • Nikon d5600 18mm 55mm.
 • She's gone akordy.
 • Dohoda o rozdělení vietnamu.
 • Gumový plášť do deště.