Home

Zprostředkovaná identifikace czechpoint

Jeho služby jsou dostupné na více než 7 212 místech, převážně v České republice, ale též na některých zastupitelských úřadech po celém světě (40 míst). Dosud vyřídila přes 18 milionů transakcí. V roce 2017 byla zavedena nová agenda Zprostředkovaná identifikace zprostředkovaná identifikace - Zprostředkovaná identifikace osoby Aby bylo možné úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklad

Jaké služby poskytuje Czech POINT? - Czech POINT

Žadatel musí znát název právnické osoby, pro kterou je identifikace určena a účel identifikace. 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Žádostí na kontaktním místě CzechPOINT. 8. Na které instituci životní situaci řešit: Zprostředkovaná identifikace se provádí na kontaktních místech veřejné správy. 9 - zprostředkovaná identifikace osoby Výpisy z informačních systémů veřejné správy: - Výpis z bodového hodnocení řidiče - Výpis z insolvenčního rejstříku - Výpis z katastru nemovitostí - Výpis snímku z katastrální mapy - Výpis z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastník Zprostředkovaná identifikace Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti Obecní úřad / CzechPOINT Zprostředkovaná identifikace Zprostředkovaná identifikace osoby. Obecní úřad. Zámecké náměstí 67 Žleby 285 61. Úřední hodiny. Pondělí, Středa 8:00-10:00, 13:30-16:30 Kontakt Zprostředkovaná identifikace osoby: 200,-Kč: Ohlášení živnosti: 1050,-Kč Ohlášení další živnosti: 550,-Kč Přijetí žádosti o koncesi: 1050,-Kč Přijetí další žádosti o koncesi: 550,-Kč Změna rozhodnutí o udělení koncese: 550,-Kč Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.

Czech POINT - Ministerstvo vnitra České republik

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. tváří v tvář a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze Zprostředkovaná identifikace osoby; Autorizovaná konverze dokumentů a veškerých podání včetně autorizované konverze zajišťuje na Magistrátu města Ostravy pracoviště CzechPOINT, jehož pracovní doba není omezena pouze na úřední dny. Veškerá elektronická komunikace v rámci projektu probíhá v certifikovaném režimu Zprostředkovaná identifikace: provádí se dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; lze provést identifikaci jak fyzické, tak právnické osob ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE Správní poplatky. Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpis el. receptů pacienta, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu.

Czech POINT: Město Mohelnic

 1. Czechpoint - Zprostředkovaná identifikace. Úvodní strana >> Úřad M Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost.
 2. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. zprostředkovaná identifikace: hlavní budova - kanc. č. 104, 105, 106, 113 a 114. Úřední hodiny
 3. ál) slouží jako kontaktní místo výkonu veřejné správy. Jedná se o službu, která zjednodušuje komunikaci občanů s veřejnými institucemi tak, aby pokud možno obíhala data, ne občan. [/perex] Kde Služba výpis z katastru nemovitostí výpis z Veřejného rejstříku (obchodní.
 4. zprostředkovaná identifikace - 200,- K identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace, Další informace naleznete na https://www.czechpoint.cz . Odkazy. Ocenění za spolupráci při realizaci projektu Czech POINT . Zodpovídá: MÚ Lovosic
 5. ál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.. Od výše uvedeného data mohou občané získat na odborech MěÚ a to v budovách

Zprostředkovaná identifikace - Potřebuji si na úřadě

Veřejná listina o identifikaci je listinou, kterou se provádí zprostředkovaná identifikace klienta, jestliže provedení první identifikace povinnou osobou brání vážné důvody. Identifikovaný klient se musí dostavit osobně. Za aktualizaci zodpovídá: Ing. Alexandra Vránov Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci . Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Prostřednictvím této služby je možné na kontaktních místech Czech POINT provést. Požadavky kladené na provádění identifikace jsou stanoveny v § 8. Zprostředkovaná identifikace má vždy formu veřejné listiny, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany (viz § 348 TZ - padělání a pozměnění veřejné listiny) Zprostředkovaná identifikace osoby Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti

Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby, popřípadě zmocněnce, u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba. V dubnu byla spuštěna nová agenda Zprostředkovaná identifikace. Tato agenda slouží i pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám (dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) Zprostředkovaná identifikace na kontaktních místech veřejné správy - CzechPOINT Dne 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML), známého také pod názvem Zákon proti praní špinavých peněz CZECHPOINT - zprostředkovaná Identifikace. Název: CZECHPOINT - zprostředkovaná Identifikace. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Zprostředkovaná identifikace osoby podle § 10 z. č. 253/2008 Sb., Czech POINT. 04 Základní informace k životní situaci: Zprostředkovaná identifikace spočívá v ověření totožnosti žadatele. 05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) zprostředkovaná identifikace osoby Co musím mít s sebou? Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání , je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady Zprostředkovaná identifikace: 200 Kč CzechPOINT: Město Říčany Masarykovo náměstí 53 251 01 Říčany. Ústředna: +420 323 618 111 +420 323 618 211. podatelna@ricany.cz (pro běžnou korespondenci) e-podatelna@ricany.cz (pro úřední podání) ID datové schránky Zprostředkovaná identifikace 200,- - 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení v aktuálním kontextu (CzechPoint) včetně podřízených složek dokumentů.

Identifikace osoby czech point Zprostředkovaná identifikace osoby - czechpoint . Czech POINT reg.č. CZ.1.06/1.1.00/03.05921. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evroé Unie Evroého fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu Služby Czech POINT. z Rejstříku trestů je shodná s již poskytovaným výpisem RT pro fyzické osoby. Zprostředkovaná identifikace. Agendy informačního systému datových schránek. Žádost o zřízení datové schránky. Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. Žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení. 2020 stanoveny úřední hodiny pracoviště kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT: v pondělí a středu od 8 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin, a to po předchozím telefonickém objednání na čísle 354 440 111. Toto pracoviště mimo jiné nabízí tyto služby: zprostředkovaná identifikace osoby Adresa, otevírací hodiny U Parku 140/3, Praha 82 - Březiněves, 182 00Otevírací hodiny Pondělí, Středa13.00 - 18.00Úterý, Čtvrtek, Pátek8.00 - 12.00Agendy Czech POINT Výpisy z.. Zprostředkovaná identifikace (1) Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta podle § 8 odst. 1 provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. (2) Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíše o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, v níž uved

Zprostředkovaná identifikace -u fyzických osob: platný průkaz totožnosti, případně další podpůrný doklad (řidičský průkaz, rodný list, potvrzení pobytu atd.) -u právnických osob: doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku) + doklady pro identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem v. Zprostředkovaná identifikace - platný OP nebo cestovní doklad - zmocněnec ověřenou plnou moc - doklady o oprávnění jednat za právnickou osobu. 200 Kč. 1. Výpis z Katastru nemovitostí: Poplatek: 100,00 Kč první strana 50,00 Kč každá další strana. Co potřebujete vědět: katastrální území nebo číslo listu vlastníka, číslo bytové jednotk

zprostředkovaná identifikace; založení datové schránky, zneplatnění hesla, zneplatnění datové schránky, konverze dokumentu; Pracoviště: Na obecním úřadě Hrobce je zřízeno jedno pracoviště, kde se vydávají v úředních hodinách ověřené výstupy. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 - 15:00. Středa 8:00 - 15:0 Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze office@komora.cz +420 266 721 300 Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha Oblastní nemocnice Kladno otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Kladna novou pobočku kontaktního místa Czech POINT. Nová služba bude fungovat od 7. května 2019 prozatím jedenkrát v týdnu a primárně bude sloužit pacientům a zaměstnancům nemocnice. Kontaktní místo najdete v suterénu Niederleho pavilonu (budova E). POSKYTOVANÉ SLUŽBY ověřování podpisů i listin. K žádosti o výdej ověřených výstupů z neveřejných evidencí - jedná se o výpis z bodového hodnocení, výpis z rejstříku trestů pro fyzickou osobu, agendy datových schránek, agendy registrů, zprostředkovaná identifikace, je třeba předložit doklad totožnosti

Czech POINT - Oficiální server královského města Beroun

Výpis z registrů, zprostředkovaná identifikace a ověření listin CZECH POINT Kde mohu vyřídit Magistrát města Přerova, Bratrská 34, přízemí, kancelář č. 1 a 12, pracoviště CZECH POINT a pracoviště matriky, Horní nám. 10, telefon: 581 268 240, 246, 46 Czech POINT. Obecní úřad Pchery zajišťuje výkon agendy Czech POINT. Jaké služby poskytuje Czech POINT? Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií

Potřebuji si na úřadě zařídit (Životní situace) - Město

MČ Praha 13: Czech Point

 1. Od 1.2.2017 poskytujeme novou službu tzv. ZPROSTŘEDKOVANOU IDENTIFIKACI. Cena za vydání listiny je 200,- Kč. Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti
 2. zprostředkovaná identifikace sparvní poplatek 200,- Kč Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné zadat číslo listu vlastnictví popř. číslo pozemku nebo stavby a název katastrálního území
 3. Czech POINT. Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb. výpisy z informačních systémů veřejné správy - např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitost

Zprostředkovaná identifikace Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta, který je fyzickou osobou a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT), a to za fyzické přítomnosti identifikovaného AKTUÁLNĚ: vč. informace k novém formuláři v Czech POINTU - zprostředkovaná identifikace dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (/nová funkcionalita spuštěná od dubna 2017 Zprostředkovaná identifikace. Vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. tváří v tvář a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže.

Zprostředkovaná identifikace - osobní návštěva na úřadě, ústní či písemné podání. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas + potvrzení o trvalém bydlišti), příp. dalšího podpůrného dokladu (rodný list, řidičský průkaz apod.). 8. Na které instituci životní situaci řeši Czechpoint. Co je to Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zjednodušit komunikaci s úřady.Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy Foto: Archiv Popisek: Czechpoint reklama Na straně služeb pro občany to sice nebylo v poslední době moc vidět. Za rok 2017 byla spuštěna pouze agenda Zprostředkovaná identifikace, která slouží např. pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zprostředkovaná identifikace. ü Vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE dle § 10 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4. Základní informace k životní situaci. Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňujíc

Obec Žleb

Advokát nemusí identifikaci provádět, přejímá-li identifikaci, kterou provedla jiná povinná osoba podle srovnatelného AML předpisu (např. zahraniční advokát), byla-li provedena zprostředkovaná identifikace (např. notářem nebo prostřednictvím služby CzechPOINT), případně v dalších zákonem stanovených případech.[9 UPOZORNĚNÍ Na základě rozhodnutí Statutárního města Kladna a vzhledem k nařízení vlády ČR a současné epidemiologické situaci bude kancelář Czech POINTU v Oblastní nemocnici Kladno až do odvolání uzavřena.Děkujeme za pochopení. Oblastní nemocnice Kladno otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Kladna novou pobočku kontaktního místa Czech POINT. Nová služba.

Czech POINT na Magistrátu města Ostravy - informace pro

Zprostředkovaná identifikace. DA: 83 PA: 96 MOZ Rank: 38. CzechPOINT | Generální konzulát České republiky v Miláně. Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří poskytuje od ledna 2018 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT.Tyto výpisy je nyní možné v České republice pořídit na úřadech, na pracovištích České pošty, - celkem 5000 míst. zprostředkovaná identifikace osoby; Konverze. Konverze je: úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, neb

Zprostředkovaná identifikace klienta a převzetí identifikace. V rámci transpozice směrnice do českého právního řádu se zvažuje možnost, aby zprostředkovaná identifikace klienta byla rozšířena o možnost zprostředkované identifikace, které by nově prováděla i kontaktní místa veřejné správy CzechPOINT Zprostředkovaná identifikace na kontaktních místech veřejné správy - CzechPOINT. Hlavní menu. Odpisování majetku; Návrhy vyhlášek/nařízení HMP; Účetnictví; Datové schránky / e-government; Informace z oblasti personalistiky; Informatika ve městě; Právní předpisy; Rozpočet a účetnictví hl. m. Prahy; Zákon 159/2006. Zprostředkovaná identifikace - § 10 převzetí od ÚI nebo FI (včetně zahraniční) - vyloučeny směnárny a platební služby vč. poštovních právní profese - možnost převzít od povinné osoby stejného typu ze státu s rovnocennou AML regulací (§ 11 odst

Zprostředkovaná identifikace Hospodářská komora Č

 1. Zprostředkovaná identifikace -§10 provádí se na žádost klienta nebo povinné osoby (odpadá požadavek překážky z vážných důvodů) provádí notář, úřad obce s rozšířenou působností + CzechPOINT
 2. ál), je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.. Czech POINT poskytuje občanům tyto služby:. výpisy z informačních systémů veřejné správy - např. výpis z.
 3. Zprostředkovaná identifikace osoby : Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby : Finanční analytický úřad - Ministerstvo financí: Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. zprostředkovaná identifikace osoby Výpis z Katastru nemovitostí Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč
 5. Zprostředkovaná identifikace -§10 provádí se na žádost klienta nebo povinné osoby (odpadá požadavek překážky z vážných důvodů) provádí notářa CzechPOINT 18 Převzatá identifikace -§11 provedená jinouÚInebo FI s výjimkou směnáren a platebních služe
 6. Zprostředkovaná identifikace má vždy formu veřejné listiny. Identifikace se provádí vždy pro konkrétní povinnou osobu a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta - osoby, která má být identifikována. Povinná osoba musí být konkrétně specifikována (název, IČO, adresa)
 7. Výpis z registrů, zprostředkovaná identifikace a ověření. výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (výpis může být vydán pouze k osobě žadatele popř. zmocněnci na základě notářsky ověřené plné moci, vzor plné moci naleznete na webových stránkách Rejstříku trestů

Czech POINT: Rychnov nad Kněžno

zprostředkovaná identifikace osoby; Bližší informace k jednotlivým výstupům naleznete na stránkách CZECH POINT Které pracoviště městského úřadu výpisy vydává? Městský úřad (Mírová 120, 2. patro) BUDOUCNOST SLUŽEB CZECH POINT CzechPoint Ověřování podpisů a shody opisů listin: (vidimace a legalizace dokladů) zprostředkovaná identifikace atd. Ohlašovna evidenceobyvatel-vykonává státní správu na úseku evidence obyvatelměsta Chabařovice a části Roudníky-zabezpečujevyřizování záležitostí občanů týkajících se evidence obyvatel, změn.

Czech point — Ostrav

Identifikace dokumentu z evidence dokumentů odesílatele, je-li jí dokument označen, g. Údaje o kvantitě dokumentu v rozsahu . Počet listů, jde-li o dokument v listinné podobě, zprostředkovaná pobočkou CzechPoint, notářem, případně advokátem. 25 Žádost se musela poslat přes Portál veřejné správy (resp. tu jeho část, která je označována jako CzechPOINT@HOME, podrobněji viz tento článek ze září 2015). Když pak byl Portál občana před rokem spuštěn, objevila se tato služba (jako zprostředkovaná) v nabídce žádostí o výpisy Zprostředkovaná identifikace. Shromažďovací právo - konference 5. - 6.12.2013 v Solenici. Diskuze - různé. Videokonference. Evidence obyvatel. Údaj o ukončení trvalého pobytu občana v České republice je v informačních systémech nesrozumitelně označen Oficiální web městské části Praha 5 - Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice a jižní výběžek Malé Strany

zprostředkovaná identifikace osoby. PODATELNA a ZÁKLADNÍ SLUŽBY ÚŘADU; Navrhujeme rozšířit otvírací dobu podatelny a to rozšířením podatelny do budoucího infocentra. Rozšíří se tak časová dostupnost pro občany pro vybavení svých žádostí na úřadě 1 Revize identifikace kontrolní platbou 8. 1.1 Důvod předložení a cíle 8. 1.2 Návrh variant řešení 10. 1.3 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 12. 1.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 15. 1.5 Implementace doporučené varianty a vynucování 15. 1.6 Přezkum účinnosti regulace 1 No jasně, měl jsem stejný problém. Jde o to, že to musí dělat jako zprostředkovaná identifikace a skutečně to musí být jako identifikace na žádost osoby odlišné od identifikovaného. Je to na hlavu, ale ve skutečnosti je žadatelem (povinnou osobou) Pokerstars CzechPoint: Registrace hráčů V dubnu byla spuštěna nová agenda Zprostředkovaná identifikace. Tato agenda slouží i pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám (dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

Na tomto odkazu naleznete prvky životních situací. Jedná se o strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu. Zprostředkovaná identifikace vyplývá z § 10 zákona 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon). Doklady, které musí s sebou Klient k identifikaci přinést, odpovídají tomu, co je stanoveno v zákoně 368/2016 Sb

Nadpis § 10 zní: Zprostředkovaná identifikace. V § 10 odstavec 1 zní: (1) Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta podle § 8 odst. 1 provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy.

 • Závist.
 • Nad tatrou sa blýská noty.
 • Ascii table hex.
 • Vietnamská tržnice vinamo brno černovice.
 • Lego star wars the force awakens čeština.
 • Burning man 2018.
 • Npú volná místa.
 • Vydejka.
 • Organizační diagram online.
 • Miserere medicina.
 • Best lightroom presets 2019.
 • Vysoké školy technické obory.
 • Španělské slavnostní menu.
 • Whisky versus bourbon.
 • Flintstones 2.
 • Výjezdy hasičů jeseník.
 • Dobrodružství toma sawyera a huckleberryho finna film.
 • Ohlášení stavby do 25m2.
 • Xiaomi redmi 4x sms.
 • Vypocet thn.
 • Druhy harmonik.
 • Mamba x factor.
 • Centralni prijem most.
 • Schizoafektivní porucha diskuze.
 • Mauricius výlety.
 • Kanji translator.
 • Měření cukru u psa.
 • Hyperfunkce nadledvin.
 • Příloha ke guacamole.
 • Dallas stars numbers.
 • Hřbetní struna vyznam.
 • Truck ostrovačice.
 • Soudce požadavky.
 • Jak pěstovat pokojové rostliny kniha.
 • Vychova moskovskeho strazneho psa.
 • Charlie harper dabing.
 • Měsíční kalendář 2018 online.
 • Jake t austin 2019.
 • Petschkův palác den otevřených dveří 2019.
 • Okresní soud ústí nad labem insolvence.
 • Autoškola brno bystrc.