Home

Přijímací testy dějiny umění

Dějiny umění k přípravě SŠ Nelistujte v tlustých knihách, s námi to děcka zvládnou mnohem rychleji . JAK SE PŘIHLÁSIT? Při­pra­víš se na test spo­lu s námi? Nevá­hej a klik­ni na: Hlá­sím se na hra­vé dějiny. Cože, u přijímaček píšu test z dějin umění OBOROVÝ TEST PRO OBOR DĚJINY UMĚNÍ (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) 1. Co ve výtvarn m umění označuje pojem asambláž? 2. Co v architektuře označuje pojem rotunda? 3. Určete (autor, námět) a datujte uveden dílo. K jakmu uměleckmu směru náleží ? 4. Určete (autor, námět) a datujte toto dílo, případně napište, kde se nachází: 4 Jste zde: Test park > Testy > Dějepis > Dějiny umění Dějiny umění Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užit.

Dějiny umění k přípravě na přijímačky na SŠ - Start-Art

 1. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné
 2. Otázka: Umění evroého pravěku Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela PERIODIZECE PRAVĚKU Paleolit 3 000 000 - 10 000 př.n.l. Mezolit 10 000 - 7 000 př.n.l. Neolit 7 000 (5 000) - 3 000 př.n.l. Eneolit 3 000 - 2 000 př.n.l. Doba bronzová a doba železná 3,5 000 (2 000) - 700 př.n.l. 3 000 000 - 10 000 př.n.l. Doba ledová Po 10 000 Doba poledová.
 3. Testy 2019/2020. Struktura Test výtvarné umění 2019 A.docx Test technologie 2019 B.docx Test technologie 2019 A.docx Test dějiny fotografie 2019A.doc Test dějiny fotografie 2019 B.pdf Vzorové testy pro přijímací řízení 2020/2021 ITF - Institut tvůrčí fotografie.
 4. ář. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky. Reference
 5. Jmno Podpis Datum OBOROVÝ TEST PRO OBOR DĚJINY UMĚNÍ (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) 1. o ve výtvarnm umění znamená výraz pašije? o ve výtvarnm umění označuje pojem ready-made? 2. Kter dílo nepatří do t to čtveřice a z jakho důvodu
 6. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Učebnice - Příprava na přijímací zkoušky. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk

Dějiny umění - Dějepis, Test park - online testy zdarm

1 Jméno a příjmení:_____ denní studium Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2009/2010 Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen(a) s Harmonogramem přijímacího řízení do bakalářských Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky (505) Pouze programy/obory, na které lze aktuálně podat elektronickou přihlášku (1077) Pouze doktorské obory se zahájením studia k 1.3.2021 (274 VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Bakalářské studijní programy Studijní program Výtvarná umění Obor Multimédia a design ateliér Design obuvi současné trendy v obuvnickém designu, orientace v módních trendech, znalosti s realizací modelů, terminologie, všeobecný kulturní přehled. Doporučená literatura: ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty botky botičky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 244 s. ISBN. OBOROVÝ TEST PRO OBOR DĚJINY UMĚNÍ (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) 1. Vysvětlete pojem apokryfní kniha. 2. Určete a datujte toto dílo. 3. Kdy bylo založeno pražsk biskupství? 4. V kter době vznikala katedrála sv. Víta v Praze? a) ve 14. století b) v 15. století. c) na přelomu 19. a 20. stolet

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní (Umělecké) Náplň programu/oboru: V rámci bakalářského studia získá student základní znalosti a metodologickou výbavu pro kritickou práci s odbornou literaturou a kvalifikovanou odbornou práci s díly všech oborů. Na většině VŠ mají katedry oborové testy (jen Brno ne). A dovolím si opravit příspěvek výše, dějiny umění nejsou umělecká škola (avu, famu, damu apod.), jde o teoretický obor na filozofické fakultě. A ještě podotknu, že si nepředstavuj extra bohémský obor, jde o nalívárnu a informací jsou kvanta Obor dějiny umění se zabývá poznáním a analýzou uměleckých děl a jejich historickému porozumění. Studuje jejich umělecké utváření, styly, funkce a jejich pozdější kritickou recepci, a stejně tak se věnuje i osobnostem jejich tvůrců - umělcům i objednavatelům, uměleckým hnutím a provozu dějin umění (tj.

Dějiny umění Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Testy 2017/2018. Struktura Vzorové testy pro přijímací řízení 2018/2019 ITF - Institut tvůrčí fotografie. Bc - Dějiny fotografie (ITF) Bc - Technologie fotografie (ITF) Bc - Všeobecné znalosti (ITF) Bc - Výtvarné umění (ITF) ÚBK - Ústav bohemistiky a knihovnictví. Moderní dějiny ø 88.4% / 2291 × vyzkoušeno; 2. světová válka-protektorát Moderní dějiny ø 82.7% / 5606 × vyzkoušeno; Španělsko(3.) Evropa ø 49.2% / 2137 × vyzkoušeno; Avril Ramona Lavigne Zpěváci a zpěvačky ø 86.2% / 434 × vyzkoušen Druhá strana tabulky zachycuje přehled dějin výtvarného umění od pravěku po současnost, členěný podle období, slohů, představitelů a díla. Na malém prostoru je přehledně uvedeno velké množství dat. Tabulka pomůže zorientovat se v rozsáhlém oboru výtvarného umění. Výborná pomůcka pro opakování

Výtvarné umění - Umění — testi

Vítejte ve VIP sekci Tato část webu slouží jako poděkování studentům, kteří zaslali na web materiál dle podmínek a zapojili se tak do rozšiřování webu. Pro stažení se stačí přihlásit na stránkách www.Studijni-svet.cz a vybrat požadovaný předmět. Na webu je možné stahovat materiály ze všech předmětů z jediného místa - návod JAK STAHOVAT Obsahovou náplní předmětu je vymezení základních pojmů estetiky (umění, vkus, kýč apod.) a dále především dějiny umění. Jeden školní rok je zaměřen na vývoj výtvarného umění a architektury, ve druhém hovoříme o české kinematografii a dějinách hudby. Žáky motivujeme k úvahám a diskusím o konkrétních problémech souvisejících s uměním a kulturou obecně

Dějiny umění vzorové testy 2011 KamPoMaturitě

 1. Testy pro obor Arts Management jsou postaveny na souvislostech z předmětů bakalářského studia: 3SG200 Strategická analýza, 3MG191 Základy marketingu a marketing umění, 3MA192 Management, 5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, 3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní kultura, 3AM282.
 2. Popis studia. Toužíš po tvořivé práci, kde se staneš motivačním prvkem pro řadu studentů? Jako absolvent budeš schopen samostatné orientace v oboru, svoji profesní odbornost opřeš o vlastní tvůrčí uměleckou a teoretickou činnost a nebo budeš moci rozvíjet výtvarný talent a potenciál žáků
 3. Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Vydavatelé O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověda O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověd
 4. Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Příklady vstupních testů z češtiny pro přijímací zkoušky na VŠE / |c Anna Antošová. 250 |a Vyd. 1. a testy 650: 0: 7 |a čeština |7 ph135292 |2 czenas OWN |a KNAV 910 |a ABA007 IST |a posláno do.
 5. Přijímací řízení Evroé dějiny od raného středověku do současnosti (v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva) Umění diplomacie, Praha 1996. Klusáková, L., Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Příprava posluchačů se uskutečňuje v předmětech malba, kresba, prostorová tvorba (modelování, sochařská a alternativní tvorba, keramika), dějiny umění (dějiny kultury, památková péče, estetika), fotografie, didaktika aj. Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby zajišťuje výuku výtvarné výchovy pro obory Max Dvořák, Pieter Brueghel starší, In: Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, s. 76-116. Max Dvořák, Vznik barokního umění In: Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, s. 164-175. Max Dvořák, Manýrismus a zrození barokního uměn In: Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946, s. 229. Přijímací zkoušky. Uchazeč o studium je ke zkouškám pozván na základě řádně vyplněné a odeslané přihlášky. Testy, talentové zkoušky, pohovory a předložení domácích výtvarných prací probíhají během jednoho kalendářního dne. De Morant, Henry, Dějiny užitého umění, Praha Odeon 1983. Halabala, Jindřich. Milé žákyně, milí žáci, připravili jsme pro Vás publikaci Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro žáky 9. tříd, která Vám pomůže s přípravou na jednotné přijímací zkoušky. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol

Dějiny umění - bakalářské studium Masarykova univerzit

 1. ky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti
 2. Dějiny výtvarného umění. Dotisk, Rubico Olomouc 1998, ISBN: 80-85839-25-3 Dotisk, Rubico Olomouc 1998, ISBN: 80-85839-25-3 BIRGUS Vladimir, MLČOCH Jan. Česká fotografie 20. století , UPM, KANT, Praha 200
 3. Cílem publikace TESTY 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ je důkladně vás připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostr
 4. ČeSké dějiny do roku 1526 17 výtvarné umění 445 Souběžně s touto publikací vychází i kniha Testy - Všeobecný přehled, ve které si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili, a jaká je tedy vaše šance test všeobecného přehledu podle představ přijímací komis
 5. Nakladatelství: FRAGMENT: Médium / forma: Tištěná kniha Rok vydání: 2007-08-16 Počet stran: 420: Rozměr: 144 x 205 m
 6. vzorové testy ; výsledky přijímacího řízení Absolvent se stane kreativní, flexibilní osobností, jež bude disponovat zevrubnými znalostmi oboru dějiny umění, dějiny daného oboru, estetiky a teorie umění. přijímací zkoušky. Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS.

Dejiny-online.cz Dějepis, dějiny umění a hudb

 1. Kniha: Jeptiška Spisovatel(ka): Denis Diderot Přidal(a): Radka Chaloupková francouzský osvícenecký román (1760) místo a doba děje: Francie, prostředí klášterů, 18. stol. námět, děj: životní příběh a pocity nemanželské dcery z měšťanského prostředí, která je proti své vůli, násilím přinucena vstoupit do kláštera (matčin mravní poklesek by ohrozil.
 2. Kniha: Divá Bára Autor: Božena Němcová Deník přidal(a): Tereza Kaderabkova Přidáno na: Studijni-svet.cz Božena Němcová (1820 - 1862) - DIVÁ BÁRA a jiné prózy Československý spisovatel Praha 1983 Edice Slunovrat Malá řada Dílo vznikalo koncem III. Fáze národního obrození. Hlavním tématem povídky je, že v ní autorka brojí proti hlouposti, kdy jsou lidé zahleděni.
 3. Doporučená literatura k přijímací zkoušce na obor Arts management (Bc) Všeobecný kulturní přehled. Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I-II
 4. Tento web patří pod skupinu webů Studijni-svet.cz, která nabízí tisíce vypracovaných maturitních otázek z pestré škály předmětů, prezentace nebo i recenze škol. Více Novinkou je náš E-shop: Knihy Přípravné kurzy Jazyky Obchod.Studijni-svet.c
 5. RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY - ŠVP Specialista informačních procesů. Forma studia: čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ Podmínky přijetí: Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ, dále získají body za testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, případně za účast ve vybraných soutěžích
 6. SCIO testy ; přijímací zkoušky se konají od ledna do března v závislosti na konkrétní škole humanitního (dějiny umění a architektury, sociologie, filozofie atp.), technického (stavební konstrukce a technologie, technické systémy budov, realizace staveb a jejich ekonomické aspekty, nosné konstrukce, stavební fyzika.

testy CERMAT - KamPoMaturitě

Zobrazuji 1 - 10 z 2,928 pro vyhledávání: 'testy', doba hledání: 0,19s Alternativní vyhledávání : testy » texty , cesty , tests Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 10 Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. V závěru knihy je p Přijímací řízení na Filozofické fakultě. Vážené uchazečky, vážení uchazeči, níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 vŠechny zde nabÍzenÉ publikace mÁme skladem. jak nakupovat; pŘihlÁŠenÍ; o nÁs . hledat

Zákadní nastavení titel | V pohodě

Přijímací zkoušky v závislosti na zvoleném studijním programu, více na webu fakulty. Přípravné kurzy: informace na webu fakulty - kurzy kreslení, přípravné kurzy z prostorové představivosti, speciální večerní přípravka pro program Design. dějiny umění: Počet přijatých 787: Počet zájemců 1709: Poplatek za. Kniha: R.U.R. Autor: Karel Čapek Deník přidal(a): Eliška Přidáno na: Studijni-svet.cz R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) Literární druh: drama žánr: tragédie (začátek komedie) Postavy děje: Helena - citlivá, láskyplná; Harry - ředitel firmy na roboty, chce je nechat pracovat za lidi; Fabry - technik, tvoří například květiny; Dr. Gall. - zabývá se výzkumem. IČO: DIČ: Jen pokud máte DIČ přiděleno (objednávky pro firmy) plátce DPH

Bazar učebnic » Učební pomůcky » Ostatní » Testy z víceletých gymnázií, příprava na přijímací zkoušky MATEMATIKA 50.00 Kč Kontaktní e-mail: [email protected přijímací řízení vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění; vědecko-výzkumné pracoviště - laboratoř ALMA; artyčok.TV; nakladatelství AVU; fotogalerie. fotogalerie akcí školy; fotogalerie studentů. Kniha: Malý princ Spisovatel(ka): Antoine de Saint-Exupéry Přidal(a): Sašenka Malý princ Antoine de Saint-Exupéry Autor Byl francouzský spisovatel, letec, často je považován také za filosofa a humanistu. Pocházel z aristokratické rodiny. Už od mládí se u něj projevovalo literární i výtvarné nadání a také zájem o letectví V této učebnici, respektive lexikonu najdete opravdu vše. Nejen to, co bychom označili za základy společenských věd - tedy psychologii, politologii apod., ale například dějiny umění. Mně byla tato kniha dobrým pomocníkem při přípravě na přijímací zkoušky, ale jistě ji ocení i ten, kdo si chce jen rozšířit obzory

Historie — testi.cz, online testy

!!!!!prosÍm berte na vĚdomÍ !!!!! aukce nezaplacenÉ - nebo nevyzvednutÉ po 14 dnech jiŽ nebudou k dispozici , neplatÍcÍm nebo osobÁm nevyzvednutÝch vĚcÍ ne příklady a testy pro přípravu žáků 5. ročníků ZŠ ke studiu na osmiletých gymnáziích Digitalizovaná tiráž: Eva Menzelová -Ivana Kuntová Přijímací zkoušky z matematiky Příklady a testy pro přípravu žáků 5. ročníků ZŠ ke studiu na osmiletých gymnáziích Příklady a testy jsou zpracovány podle osno Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE / |c Marie Horvátová. 260 |a Praha : |b Vysoká škola ekonomická. Fak a testy 650: 0: 7 |a vysoké školy |7 ph116649 |2 czenas OWN |a KNAV. Církevní dějiny v zrcadle času. Církevní dějiny v zrcadle času I. Církevní dějiny v zrcadle času II. Církevní dějiny v zrcadle času III. Cyrilometodějská tradice 19. a 20. století; Česká katolická teologie 1850-1950; Dar Boha Otce církvi; Dějiny křesťanského výtvarného umění; Dobrá smrt; Ekleziologie.

publikace pro žáky 5. tříd Z Sbírka 20 testů (320 úloh) včetně výsledků pomáhá k procvičování veškerého učiva prvního stupně základní školy. Jsou obdobou testů, které se řeší v rámci jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Testy jsou bodované stejně jako u přijímacích z Následují testy: - celkový kulturní přehled (známé osobnosti a díla, umělecké slohy historie i současnosti v oblasti hudby, filmu, literatury, výtvarného umění ). - test sluchové analýzy - zvuková paměť a představivost Příprava na přijímací zkoušky Víceletá gymnázia; Střední školy a čtyřletá gymnázia; Výukové tabule, tabulky Český jazyk; Matematika; Cizí jazyky; Ostatní předměty; Tabulky (A4, A5) Interaktivní učebnice Ostatní Střední škol

V případě, kdy fakulta vypisuje dodatečné přijímací řízení, tzv. 2. kolo, nebo mimořádné přijímací řízení, nastavuje i nové termíny pro podání přihlášek. Termín v tomto případě naleznete ve vyhlášení tohoto přijímacího řízení na webových stránkách v sekci Aktuality na příslušné fakultě Alois Mikulka: Malířská tvorba (1960-2000) Jaroslav Malina pdf ulozt Tento web patří pod skupinu webů Studijni-svet.cz, která nabízí tisíce vypracovaných maturitních otázek z pestré škály předmětů, prezentace nebo či recenze škol. Víc Vysoké školy budou muset řešit otázku, jak změnit přijímací zkoušky, aby byly objektivnější. Nutí je k tomu korupční skandál na pražské právnické fakultě a následná analýza testů prokazující, že studenti mají u zkoušek odlišné šance podle toho, v jakém termínu se dostaví. Únik testů na právech opravdu popíchl školy k tomu, aby se přijímacím. Kupte knihu Přijímací testy do zaměstnání a jak je zvládnout od Mike Bryon na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Umění evroého pravěku Dejiny-online

Pokud se přijímací zkoušky konají, jsou uvedeny všechny součásti přijímací zkoušky, tj. předměty včetně formy (ústní/písemná) a testy: Čj = český jazyk CizJ = cizí jazyk M = matematika F = fyzika CH = chemie B = biologie Hv = hudební výchova (hudební teorie) Vv = výtvarná výchova (dějiny umění) Děj = dějepi Příprava na přijímací zkoušky na SŠ Český jazyk. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product. Tento web patří pod skupinu webů Studijni-svet.cz, která nabízí tisíce vypracovaných maturitních otázek z pestré škály předmětů, prezentace nebo či recenze škol. Více Další odkazy. Slovník cizích slov. Prezentace online Prohlížej Stahuj Nahrávej Prezmania.c

Testy přijímacích zkoušek - Testy 2019/2020 / Filozoficko

Řada veřejných vysokých škol v těchto dnech pořádá přijímací zkoušky. K výběru uchazečů využívá v rámci Národních srovnávacích zkoušek testy z dílny společnosti Scio. V dnešním vydání přinášíme zkrácenou ukázku testu Základů společenských věd. Ten se běžně skládá z 60 úloh a je rozdělen do 3 částí: člověk a společnost (otázky z. Testy všeobecné. Příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy -autoři různí/ bez autora, Kategorie: UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOL Studium Informace o studiu - školní rok 2019/2020. Gymnázium Boženy Němcové je státní školou se šestiletým typem studia. Škola má celkem 531 studentů (18 tříd), které vyučuje 48 interních učitelů a 4 externí učitelé Knihu Přijímací zkoušky na střední školy - český z roku 2005 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Příprava na přijímací zkoušky na SŠ - Matematika osmiletá gymnázia Zvládněte přijímací zkoušky na 8leté gymnázium! Zvládněte přijímací zkoušky n

E-learning kurzy V pohod

Jméno práce: Rub a líc používání mobilních telefonů Slohový útvar: Úvaha Přidal(a): Tom Rub a líc používání mobilních telefonů. V dnešní době je běžné vidět mnoho lidí s mobilem v ruce, ať už ve městě, na venkově nebo v dopravních prostředcích Filozofická fakulta Ostravské univerzity nevyužívá jednotné TSP a OSP testy. Každá katedra si stanovuje vlastní podmínky pro přijetí, přičemž ne všechny katedry mají přijímací testy či pohovory. Například na obory Filosofie či Sociologie jsou uchazeči přijímáni pouze na základě prospěchu ze střední školy SŠ - Přijímací zkoušky na VŠ Mé písně. Zlatá albová kolekce - 36CD - Gott Karel Dějiny československého komiksu 20. století - Prokůpek Tomáš a kolektiv Salvador Dalí: Ilustrace ze 60. let - neuvede Kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Autor: Jaroslav Hašek Rozbor přidal(a): porez Vloženo na: Studijni-svet.cz Continue readin Jos. Štefl, Petr Koranda - Přijímací zkoušky na vysoké školy - testy

Video: Učebnice - Příprava na přijímací zkoušky Knihy Dobrovsk

Studuj dějiny umění v Olomouc

Zabývá se úvodem do studia a obsahuje praktické rady, cvičné testy a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Přibližně 1 000 krátkých tematických testů, na nichž si můžete prověřit úroveň svých znalostí a současně si je zafixovat Studijní materiál Venkovský román už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Pojmy. Nenech ho čekat dlouho :-) Příprava na přijímací zkoušky na SŠ - český jazyk pro osmiletá gymnázia (nástup po 5. třídě ZŠ) Vyzkoušejte si příjímací zkoušky na osmiletá gymnázi Přijímací zkoušky na SŠ přírodopis - chemie - fyzika. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product.

Dějiny umění - bakalářské studium Pedagogická fakulta M

Název: Přijímací zkoušky na VŠ. Testy. Všeobecný přehled Autor: kol. autorů Vydání: 1. Rok vydání: 2010 Nakladatel: Fragment Počet stran: 419 Vazba. příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy, nakl. Didaktis, 2008, 1. vydání, brožovaná, 144 stran, výborný stav Související zboží - Testy všeobecné 2009. Ilustrované dějiny světa: Staré a nové světy 1339-1492. André Chastel Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství: Gesto v umění. Anglie hraje venku John King pdf. Ankou: Legenda o smrti v dolní Bretani Anatole Le Braz pdf ulozto. Antistresové omalovánky pro dospělé 2 Jolana Daňková pdf ulozto. Antologie esesáckých básní Piotr Macierzyński pdf ulozto 2.st.ZŠ - Přijímací zkoušky na SŠ Lexicon 5 Německý technický slovník - CD ROM - neuveden Farma - neuveden Diary of a Wimpy Kid Collection (10 Copy Slipcase) - Kinney Jeff Nov

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Přijímací zkoušky na střední školy - Všeobecný přehled - Testy - Buriánková Milada - Publikace testovou formou prověřuje a doplňuje znalosti důležitých částí učiva společenskovědních předmětů a napomáhá tak ke kvalitní a úspěšné přípravě k přijímací Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci proběhly v následujících termínech: a) 19. 5., 20. 5., 26. 5. 2018 - přijímací zkoušky na prezenční i kombinované bakalářské studium jednooborové i dvouoborovéb) 11. Dějiny výtvarných umění. SPF, OT. 3. 57. Testy přijímacích zkoušek konaných na FF UP Přijímací zkoušky na VŠ - Všeobecný přehled - Testy - Porkert Lukáš, Abrhám Josef, Lupač Petr, Novotná Zuzana, Lustigová Martina, Šantručková Markéta, Kovář Petr, Sládek Jan, Neumann Lukáš, Jan Kubáček, Štěpánková Marta, Rákosník Jakub, Nekvapil Vác

Dějiny umění (B0213A320001) - VysokéŠkoly

Výtvarné umění. Díl 1., Teorie výtvarného umění, dějiny umění, katalogy, slovníky a encyklopedie / Hlavní autor Prahlová, Zdeňka, 1949- Vydáno 198 Kupte nebo prodejte knihu Přijímací zkoušky na VŠ - Všeobecný přehled - Témata a pojmy v online antikvariátu TrhKnih.cz EU, NATO, ekonomie, filozofie, sociologie, psychologie, literatura, divadlo, výtvarné umění, hudba. Prodám tuto knihu. Všeobecný přehled testy 99 K. Úvod » Knihy » Učebnice, encyklopedie » Matematika » Přijímací zkoušky na vysoké školy TESTY Matematika na vysoké školy ekonomického zaměření - Josef Štefl a kol. Původní cena 199,- Kč sleva 5

Tematické okruhy k přijímacímu řízení - Fakulta

- DĚJINY UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 800-2000: Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a Obor Teorie a dějiny dramatických umění (jednooborové). Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republic

 • Internetový obchod akvarijní ryby.
 • Father and son lyrics.
 • Houdini 3d price.
 • Zhotovení vazby v4.
 • Detske natacky.
 • Karmelitánský kříž.
 • Ip pavlov pokusy se psy.
 • Nezvládám péči o seniora.
 • Euro 2016 výsledky.
 • Výjezdy hasičů jeseník.
 • Hashtagy jaro.
 • Kráva highland.
 • Benzoylperoxid akne.
 • Opráski sčeskí historje hra.
 • Atlas rostlin podle obrázků.
 • Život bez cukru.
 • Pleteni rybarskych siti.
 • Aplikace pro iphone 4.
 • Bylinky v kuchyni kniha.
 • Kdy má dítě umět barvy.
 • Creatively cz index php hackovani hackovana ovecka.
 • Rozštěpové vady plodu.
 • Mandarinka pěstování.
 • Medova barva na zed.
 • Aplikace pro iphone 4.
 • Zámečnictví praha 10.
 • Gta 5 přepínání postav.
 • Paměťová karta do mobilu lenovo.
 • Martenbox.
 • The sims 4 psi a kočky cena.
 • Wiki ginsberg.
 • Zkratový proud.
 • Nejoblíbenější recepty.
 • Amfibolie příklad.
 • Očkování proti tbc v 11 letech.
 • Piškot s ostružinami.
 • Bude zítra sněžit.
 • Captain marvel hodnocení.
 • Guess podpatky.
 • Katastralni urad olomouc.
 • Basketbal dnes.