Home

Tordovaný sloup

Mariánský sloup (Olomouc) - Wikipedi

Mariánský sloup stojící na Dolním náměstí v Olomouci, se po dvou desetiletích dočká restaurátorů. Údržba, mající zajistit udržení jeho současného stavu a zabránit vzniku závažnějších poškození, přijde na zhruba 3,2 miliónu korun 1985-1992 - při restaurování byl originální tordovaný (kroucený) sloup nahrazen kopií. Od roku 1995 je společně se sloupem Nejsvětější Trojice a se souborem barokních kašen podle nařízení vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní. Mimo Evropu si autor zamiloval Turecko, kde v Istanbulu objevil Hadí sloup - tordovaný sloup byl už tehdy Šerákovým zásadním životním námětem. ´Dobrá socha unese jakékoliv zvětšení´ prof. Václav Šerák . Sněhová a ledová plastika/Snow and Ice Sculptur

tordování. Výraz (slovo) tordování a má tento význam: šroubovité stáčení Další slova začinající na písmeno Vytvořil sochu Fénix do prostoru před olomouckým krematoriem, kašnu s torzem nazvaným Zrození Venuše pro jedno olomoucké sídliště, tordovaný sloup s květem před hotel Flora, pro exteriéry u mateřských škol vytvořil Výry a Kočku, v přednádražním prostoru se donedávna tyčil Chorého monument Let do vesmíru a na.

Sloup tordovaný - o-agon

Úvodní stránka > jacopo barozzi da vignola > vignola_tordovaný sloup 1.jpg. vignola_entaze a tordovaný sloup 1. Předchozí. vignola_tordovaný sloup 2. Předchozí: Spustit prezentaci: Zpě Sloup tordovaný Sloup tordovaný. Vhodné do interieru i exterieru. Po umístění do exterieru doporučujeme ošetřit impregnací Imesta IW 290

Starožitný nábytek Praha - Antik sho

tordovaný sloup nese dvě ramena, mělké misky na řetězech, výška 100 cm, misky s prasklinami. 267 aukce 26 vyvolávací cena 19 000 K. Od r. 1802 stojí na rohu budovy sloup. Podle výše zmíněné knihy Nejsvětější Trojice, dle památkového katalogu se jedná pouze o sochu Boha Otce. Barokní pískovcový tordovaný sloup pochází nejspíš z první čtvrtiny 18. století. První písemná zmínka o něm je v soupise soch farnosti z roku 1850 Na nároží zámku je raně barokní tordovaný sloup Nejsvětější Trojice z roku 1682. Foto: VitVit, CC BY-SA 4.0 Ukaž mi akce v okolí Ukaž mi cyklotrasy v okol

Přehled starožitných novinek Antik-shopu Praha. Bazar Jelínek. Prodej starožitností v Praze Pracovníci postupně sejmou sloup se sochou a vymění čep, na kterém je socha upevněna. Socha i sloup bude následně zrestaurována. Socha nejdříve stála na zděném podstavci, v roce 1839 ji umístili na sedmimetrový tordovaný sloup s mohutnou hlavicí Ústřední socha na Masarykově náměstí v Hranicích na Přerovsku, Panna Maria Immaculata, prochází v těchto dnech rozsáhlou opravou. Restaurátoři se kromě samotné sochy zaměří i na kovové zábradlí a opraví schody a sloup. Náklady budou téměř 660.000 korun, informoval ČTK mluvčí hranické radnice Petr Bakovský Od konce 17. století a téměř celou první polovinu 18. století se tordovaný sloup objevuje na skříňovém nábytku, zvláště středoevroé provenience. Boulleova technika (marketerie) Speciální technika povrchové výzdoby především exkluzivních kusů nábytků nazvaná podle Maitre ébéniste Ludvíka XIV, Charlese André.

Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu Tordované nohy a spodní části židlí má často španělský a italský nábytek od 17. století. Od konce 17. století a téměř celou první polovinu 18. století se tordovaný sloup objevuje na skříňovém nábytku, zvláště středoevroé provenience. Boulleova technika (marketerie Na nároží zámku je raně barokní tordovaný sloup Nejsv. Trojice z roku 1682. Špitální kaple sv. Wolfganga . Jednou z nejstarších dochovaných staveb je kaple sv. Wolfganga. Raně gotická kaple pochází ze 13. století. V 16. století byla měšťany přestavěna v renesančním slohu a omítka ozdobena sgrafity

tordování - ABZ.cz: slovník cizích slo

Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci bude

 1. Mariánský sloup byl postaven po morové epidemii v letech 1713 až 1715 a zdobí ho osm soch světců (světic) ve spodní části a tu vrchní tvoří tordovaný (točený) sloup, na jehož vrcholu je umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné
 2. Mariánský sloup v Mohelnici Na prostranství před bývalou Dolní branou, dnes náměstí Tyrše a Fügnera, byl roku 1700 vztyčen tordovaný sloup s toskánskou hlavicí, nesoucí plastiku Immaculaty (Neposkvrněné Panny Marie). V současné době je včleněn do nárožního výklenku moderního objektu domu služeb
 3. Tordovaný sloup je zakončen hlavicí sevřenou nárožními volutami. Postava zmučeného Krista je vzpřímená, má vpředu skřížené svázané roce a přes záda přehozený plášf svázaný na prsou. Hlavu s trnovou korunou odklání světec vpravo k nástupnímu schodišti. Objekt restauroval ak. sochař Michael BMek z Petrovic v.
 4. Vinutý sloupek (tzv. tordovaný dřík sloupu) Mariánský morový sloup na Dolním náměstí v Olomouci: Asi 4 závity pravotočivé normálové cyklické šroubové plochy. Mapy.cz: Chrám Panny Marie Sněžné v Olomouci: Pravotočivý i levotočivý vinutý sloupek u vstupu do chrámu
 5. barokní tordovaný sloup Nejsv. Trojice z roku 1682. Kaple sv. Volfganga Jednou z nejstarších dochovaných staveb je kaple sv. Wolfganga. Raně gotická kaple pochází ze 13. století. V 16. století byla měšťany přestavěna v renesančním slohu a omítka ozdobena sgrafity
 6. antním výtvarným prvkem Kollárova náměstí pak na severní straně bude monumentální sloup, věnovaný památce olomouckého barokního sochaře a donátora Václava Rendera, o celkové výšce asi devět a půl metru. Už hotový tordovaný dřík, který pochází z mariánského sloupu na Dolním náměstí, bude opatřen.
 7. Mariánský sloup vznikl v letech 1716-1723 na paměť obětí moru z let 1713-1715. Při pruském bombardování města v roce 1758 byl sloup poškozen a bylo třeba nahradit sochu sv. Šebestiána. Původní tordovaný sloup musel být při posledním restaurování v letech 1985-1992 pro svůj špatný stav nahrazen novodobou kopií

Nejvíce zaujme lampa v pracovně, jejímž základem je tordovaný (spirálovitý) sloup. V obývacím pokoji jsou výraznou dominantou věžní hodiny, umístěné nad sedací soupravou. Vyřešeny jsou ale i mnohem větší detaily, jako jsou např. secesní garnýže Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost Původní tordovaný sloup musel být při posledním restaurování v letech 1985-1992 pro svůj špatný stav nahrazen novodobou kopií. Merkurova kašna Sattler byl jedním z mladých autorů, které Václav Render zval ke spolupráci na významných městských zakázkách

Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci Drobné památk

 1. Při pravém nároží zámečku se nachází pískovcový tordovaný sloup Nejsvětější Trojice z počátku 19. století, který byl postaven na náklady poštmistra Jana Ferdinanda Feuereisena. Příště : Palmův dvůr Renata Čern
 2. Socha Immaculaty (Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) stála na zděném podstavci a teprve v roce 1839 byla umístěna na sedmimetrový tordovaný sloup s mohutnou hlavicí. Na postamentu jsou reliéfy znázorňující čtyři evangelisty, kolem sochy je původní kovové zábradlí
 3. Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Broumov v okrese Náchod vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a.
 4. antu Dolního náměstí tvoří barokní tordovaný (šroubovitě stáčený) Morový sloup se sochou P. Marie na vrcholu.Byl dokončen za spolupráce agilního kameníka Václava Rendera se sochaři Tobiášem Schützem a Janem Sturmerem v roce 1724 a vyjadřuje vděk Olomoučanů za odvrácení morové rány, která zasáhla Moravu v letech 1714-1716
 5. ROMÁNSKÝ SLOH Románský slohje umělecký sloh, který se ve středověku v 11.- 13. stoletírozšířil ve stavitelstvía výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Název slohuje odvozen od slova Řím = Roma, protož
 6. Jen málo lidí ví, že část morového sloupu stojícího na olomouckém Dolním náměstí není originál díla, ale jen kopie. Původní část leží už dvacet let v restaurátorské dílně
 7. Původní tordovaný sloup musel být při posledním restaurování v letech 1985-1992 pro svůj špatný stav nahrazen novodobou kopií. Jupiterova kašna Sochu antického vládce bohů Jupitera se svazkem blesků v pravici a orlem u svých nohou vytvořil původem tyrolský sochař Filip Sattler

MATURITNÍ OKRUHY DĚJINY UMĚNÍ MATURITNÍ OKRUHY DĚJINY UMĚNÍ Školní rok 2012/2013 1. úvod do estetiky, estetické cítění, estetický zážitek, z. jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce K budově přiléhají dvě boční brány se segmentovým klenutím. Podélné průčelí se středovým rizalitem, oblým nárožím, v patře 7 okenních os. V přízemí je pravoúhlý portál s pilastry, nesoucími oválný balkon v patře. Na pravém okoseném nároží k domu přiléhá barokní tordovaný sloup se sochou Boha Otce Sloup má klasické trojdělení, skládá se z patky, střední části - dříku, hlavice, na niž dosedá krycí deska (abakus). Novinkou románského slohu je krychlová hlavice, postupně plasticky obohacena figurálními nebo i jinými motivy, ani povrch dříku nebývá vždy hladký, v románských stavbách je často šroubovitě.

POJMY - StudyBlue

vý tordovaný sloup s mohutnou hlavicí. Na postamentu jsou re-liéfy znázorňující čtyři evange-listy, kolem sochy je původní kovové zábradlí. (bak) Nový defibrilátor získala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hranice díky městu i Olo - mouckému kraji. Přístroj za téměř 50 tisíc ko-run bude sloužit k doplněn This page was last edited on 4 July 2018, at 13:12. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

1985-1992 - pri reštaurovaní bol originálny tordovaný (krútený) stĺp nahradený kópiou; Od roku 1995 je spoločne so Stĺpom Najsvätejšej Trojice a so súborom barokových fontán zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Popis. Na vrchole stĺpu je socha Panny Márie Immaculaty. V spodnej časti stĺpu je 8 sôch svätcov. Sloup měl ještě čtyři další stavitele a vzniklo tak nejvyšší barokní sousoší nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Olomouc je od počátku hrdá na to, že všichni zúčastnění umělci byli jejími měšťany. Olomouc - Mariánský sloup 1716 - 24, V. Render, tordovaný dřík, 9 kamenných soch (J. V. Sturmer, T. Schütz Obdobný pilíř božích muk s bohatou reliéfní výzdobou se dochoval v intravilánu J a r o s l a v i c, pozoruhodný tordovaný sloup je situován na okraji T a s o v i c, další pozdně gotická boží muka se nachází v D y j á k o v i c í c h Study 104 POJMY flashcards from Ynne B. on StudyBlue Od roku 1737 zde byla stanice jízdní pošty a později poštovní úřad. 17. září 1779 poctil město návštěvou císař Josef II, který v zámečku přenocoval.Pamětní deska připomíná krátký Napoleonův pobyt 19. srpna 1813. Na nároží zámku je raně barokní tordovaný sloup Nejsv. Trojice z roku 1682

Václav Šerák a žáci: Oheň-Hlína-Led aneb když už víme, co

 1. Sloup má klasické trojdělení, skládá se z patky, střední části ? dříku, hlavice, na niž dosedá krycí deska (abakus). Novinkou románského slohu je krychlová hlavice, postupně plasticky obohacena figurálními nebo i jinými motivy, ani povrch dříku nebývá vždy hladký, v románských stavbách je často šroubovitě.
 2. 1758 - sloup byl při pruském obléhání poškozen a poté byla vyměněna socha svatého Šebestiána. 1985-1992 - při restaurování byl originální tordovaný (kroucený) sloup nahrazen kopií. Dolní náměstí, pp. 116/14 Socha P.Marie Immaculaty C) Na vrcholu sloupu Socha sv
 3. Zámeček Pachtů z Rájova, Jablonné v Podještědí - Lovecký zámek postavil Jáchym Pachta z Rájova ve 2. čtvrtině 18. století. Architektem byl J. J. Wirch. Je to rokoková patrová stavba s trojhranným štítem a balkónem. Od roku 1737..
 4. či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup. s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik
 5. Již hotový tordovaný dřík, který pochází z mariánského sloupu na Dolním náměstí, bude opatřen novým umělecky zpracovaným soklem a korunou. U památníku autorsky zpracované pítko Autorem novodobých doplnění dříku bude opět Ivan Theimer. Poblíž památníku by mohlo být také autorsky zpracované pítko

Co znamená tordování Slovník cizích slo

Václav Šerák a žáci — Oheň / Hlína / Led. Výstavní projekt připravený ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze představí významnou osobnost české a evroé keramické tvorby prof. Václava Šeráka (1931), jehož díla jsou charakterizována dynamickými tvary, velkorysými proporcemi a tvarově i barevně expresivním a nekonvenčním zpracováním Šerákova tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu. Hlavními tématy jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný (kroucený) sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu

Spálený sloup - kdysi součást velkého Konstantinova fora (postaven r. 330 za Konstantina I. na počest nového hl. města impéria, původní výška 57 m, rest. po zemětřesení v 18. st.), Üc Serefeli Cami (arch. jedinečný komplex, tordovaný minaret), lázně Mehmed Paša (arch. Sinan, 16. st.), Rüstem Paša Karavansaray (arch Sloup bude zároveň akcentovat průhled z náměstí Národních hrdinů tak, aby mu navržená stromová alej vytvářela pozadí. Stávající existující tordovaný pracovní dřík z Dolního náměstí bude opatřen novým umělecky zpracovaným soklem a korunou. Jeho celková výška bude cca 9,5 metru

Sloup Vetřelci a volavk

V sedmnáctém století je zaznamenáno užití termínu barokní ve významu tordovaný (kroucený). Podobně jako označení mnoha jiných slohů bylo však i baroko pojmenováno až zpětně a i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení pejorativní přídech Optimisticky to nedopadlo ani s francouzsky orientovaným ústupkovým portálem v předsíni, jehož archivoltu zdobí kromě palmet a akantů také pletenec a tordovaný prut nebo pásy s figurami bojovníků, pastevců, lovců a zvířat. Ukázalo se, že portál byl do předsíně vsazen sekundárně a byl nejspíš přivezen odjinud

vignola_tordovaný sloup 1

Hrot je rovný nebo zahnutý, dřík může být hladký, tordovaný nebo rytý. Tělo je rovně prohnuté nebo vlnité. Průřez nejspíše okrouhlý nebo čtyřhranný. Krček někdy zesílený či zeslabený. Hlavice se nejvíce používá k rozpoznání podtypů (Sklenář, K. 1989, 12) Původ názvu. Nejpravděpodobnější výklad slova baroko je, že pochází z portugalštiny, výraz perles baroques se pro perly nepravidelného tvaru používal již počátkem 16. století.Ve středověké logice se tak označovalo vše nabubřelé, nesprávné a směšné. V sedmnáctém století je zaznamenáno užití termínu barokní ve významu tordovaný (kroucený) Do prostoru stávajícího místa kašny na Kollárově náměstí Ivan Theimer navrhuje osadit tordovaný dřík (hlavní nosná rovná část obvykle zakončená hlavicí, pozn. red.) z opravovaného mariánského sloupu na Dolním náměstí, přiblížil umělcovy záměry primátor Antonín Staněk

vignola_tordovaný sloup 2

sloup se sochou Panny Marie a sochami světců ÚSKP ČR č. rejstříku 46810/5-4199 na p. č. 2/1. Mariánský morový sloup stojící na náměstí před radnicí v městské památkové. 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY Dějiny architektury a památková péče Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve střední Evropě Disertační práce Školitel: Prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD. Mgr. Kristyna Kysilková. 2 Obsah Obsah...1 Seznam pouţitých zkratek...5 Úvod Středověká vzdělanost se zaměřenìm na matematiku a. Původní tordovaný sloup musel být při posledním restaurování v letech 1985-1992 pro svůj špatný stav nahrazen novodobou kopií. STRANA. 7-NEDĚLE 05.00 - Auto Moto styl 05.30. Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteri Sochaøství Lví brána - trojúhelníkovitý tympanon se dvìma heraldicky øazenými lvy, mezi nimi osu tvoøí sloup krétského typu. První a druhé klasické období Etruské, øecké, øímské a helénistické umìní ve srovnání Etruské umìní se vyvíjelo na Apeninském poloostrovì, pøedevším v Kampánii

 • Časový spínač 220v.
 • Jedu s dobou brno.
 • Cerny had australie.
 • Zavařená rajčata s bazalkou.
 • Lágry motor.
 • Krevetky most.
 • Lípa květ.
 • Pneu hmotnostní index.
 • Jižní rusko.
 • Suzuki ltz 450.
 • Palma de mallorca weather april.
 • Šaty áčkového střihu.
 • Kefír hubnutí.
 • Hspa.
 • Jak poslat plakát.
 • Mešita praha černý most.
 • Rady designera.
 • Výroba plastu doma.
 • Joga praha 10.
 • Letní kino dobříš program 2019.
 • Ibm pc.
 • Plat soudce nejvyššího správního soudu.
 • Jak citovat muni.
 • 9 měsíců těhotenství.
 • Bělozubka nejmenší.
 • Psycho horory.
 • Position absolute div.
 • Valeč u hrotovic.
 • Jak stáhnout fotky z iphone.
 • Teratom vaječníku.
 • Pralinky eshop.
 • Star wars symbols.
 • Nejvyšší hora číny.
 • Chameleon délka života.
 • Grimaldi lines.
 • Disco koule 50cm.
 • Cement 5 kg.
 • Barefoot boty pro děti praha.
 • Whirlpool lednice vestavná.
 • Tula free to grow navod.
 • Merkur 5.