Home

Planety sluneční soustavy

Planety - Sluneční soustava - Planety sluneční soustavy

 1. Planety sluneční soustavy - multimediální učební text Astronomický server přinášející ucelené informace o sluneční soustavě, planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách, galaxií apod
 2. ulém desetiletí astronomové použili nové technologie k objevu planet, obíhajících kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. Dnes je jich známo již více než 200
 3. Sluneční soustava a její planety. PLANETY.MYSTERIA.CZ. Tyto stránky obsahují ucelené aktuální informace o naší celé sluneční soustavě, jejích planetách a měsících a novinkách ve vesmírném výzkumu dalších neprozkoumaných objektů. Stránky čerpají z mnoha podložených zdrojů, především z web

Planety Sluneční soustavy Sluneční soustavu tvoří Slunce, planety, měsíce, asteroidy, planetky, komety a další vesmírná tělesa. Vznikla asi před 4,5 mld. let z obrovského oblaku plynů a prachu. Merkur Merkur je nejbližší planeta ke Slunci. Svůj název dostal podle římské mytologie a znamená to posel bohů Trpasličí planety. Planetka Ceres je jedinou trpasličí planetou ve vnitřních částech sluneční soustavy. Za dráhou Neptunu jsou to pak Haumea, Makemake, Eris a bývalá planeta Pluto. Objevil ho v roce 1930 americký astronom Clyde Tombaugh. Od roku 2006 už to není planeta, ale jen trpasličí planeta

Sluneční soustava je planetární systém naší hvězdy, známé jako Slunce, kde se nachází i naše planeta Země. Kolem Slunce obíhá 8 dosud nalezených planet, 5 trpasličích planet a přes 150 objevených měsíců. Dále pak různé planetky, komety, meteoroidy, atp Planety - vzdálenosti od Slunce. Planeta: Afelium: Perihelium: Merkur: 69,8 milionu km: 46 milionu km: Venuše: 108,9 milionu km: 107,5 milionu km: Země : 152,1.

Kolik planet má Sluneční soustava? Sluneční soustava

Vnější planety jsou plynné (nazývají se také plynní obři) a typicky mají velký počet měsíců. Ve Sluneční soustavě jsou to planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, které jsou od Slunce dále než hlavní pás asteroidů. Ve druhém významu jsou názvy vnitřní a vnější vyjádřením vzájemné polohy oběžných drah dvou. Na základě svých oběžných drah byly planety sluneční soustavy již dávno rozděleny do dvou odlišných skupin. Vnitřní planety, jejichž oběžné dráhy leží uvnitř oběžné dráhy Země, a vnější planety, jejichž oběžné dráhy leží vně. To jestli je planeta vnitřní nebo vnější, má velký vliv na způsob, jakým se pohybuje po obloze, sledujeme-li ji ze Země Saturn Saturn - druhá největší planeta sluneční soustavy. Je charakteristická dobře viditelným prstencem. Saturn je od Slunce desetkrát dále než Země, a proto je jeho teplota velmi nízká (−150 °C). Průměrná hustota planety 0,7 g·cm −3 je nejnižší z celé sluneční soustavy, dokonce nižší než hustota vody. Planety sluneční soustavy Sluneční soustavu tvoří Slunce, planety, měsíce, asteroidy, planetky, komety a další vesmírná tělesa. Vznikla asi před 4,5 mld. let z obrovského oblaku plynů a prachu

Prstence kolem těles zřejmě nejsou jen doménou sluneční soustavy. Před několika lety totiž vědci objevili u mladé hvězdy J1407 v souhvězdí Kentaura planetu (pravděpodobně hnědého trpaslíka několikrát většího než Jupiter), kde během přechodu přes hvězdu docházelo ještě k jakýmsi podružným poklesům jasu Planety Sluneční soustavy . Naše sluneční soustava má střed tvořen Sluncem. Slunce přitahuje vše ve sluneční soustavě svou gravitací k sobě. Planety na něj ale nespadnou, protože se neustále pohybují. Rychlost je taková, aby vyvážila gravitační sílu Slunce. Oběžné dráhy planet leží téměř v jedné rovině SEŘAĎ PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY OD NEJBLIŽŠÍ K SLUNCI. Víš, že je už jenom 8 planet? Dne 24. srpna 2006 bylo na astronomickém kongresu v Praze ze seznamu planet vyškrtnuto Pluto v důsledku přijetí nové definice planety. Dne 19. ledna 2006 odstartovala k Plutu sonda New Horizons. Jde o první sondu určenou k průzkumu Pluta

Planety sluneční soustavy. Ještě ve středověku se lidé domnívali, že Země je středem vesmíru a že kolem ní obíhají planety a hvězda Slunce. Později se však ukázalo, že Země je jednou z devíti planet, obíhajících kolem Slunce. Ale pořád nevěděli, že takových soustav jako je tato je téměř nekonečno Hledejte obrázky na téma Sluneční Soustava. Zdarma pro komerční použití Netřeba uvádět zdroj Bez autorských práv

Sluneční soustava a její planety

Obraz Sluneční soustava

1000 planet mimo Sluneční soustavu! Exoplanety - ilustrační obrázek Autor: ESO M. Kornmesser Významný milník moderní astronomie byl dosažen - v seznamu exoplanet na Extrasolar Planets Encyclopedia je ke dni 22. 10. 2013 zaznamenáno 1010 potvrzených planet mimo Sluneční soustavu.Je to již dostatečně velký vzorek k úvahám, jaké místo ve vesmíru zaujímá Slunce, naše. Všechny tyto planety se souhrnně nazývají vnější planety. Dráhy, které po obloze opisují všechna tělesa naší sluneční soustavy, závisí na jejich oběžné dráze a na tom, jaký na ně máme výhled ze Země. Merkur a Venuše jsou ke Slunci blíže než Země Materiál slouží k procvičení učiva o planetách sluneční soustavy. Žáci budou v jednoduchém textu vyhledávat o jednotlivých planetách informace, které odpovídají zadání (popisu) v doplňovačce. Rychle pracující žáci mohou v textu vyhledat slova, která do něj významově nepatří. Z nich pak sestaví tajenku. Text může zároveň sloužit jako zdroj informací pro. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří samo Slunce, které svou gravitační silou udržuje soustavu pohromadě. Zbylých 0,133 % připadá na planety a jiná tělesa. Pořadí planet ve směru od Slunce: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun - jména planety získaly podle starověkých bohů Xdecor Planety sluneční soustavy (140 x 40 cm) - Jednodílný obraz . Hodnocení produktu: 0%. Rozměr 140 x 40 cm Obrazy tiskneme ve vysoké kvalitě na malířské plátno Canvas. Plátno je natažené na rám z dřevovláknité modifikované desky a tím na stěně vytváří unikátní 3D..

Sluneční soustava jako domov 8 planet, stovek měsíců a miliónů planetek + přehledná grafika. 30.10.2016 | Otakar Brandos. Naše Sluneční soustava je neobyčejně komplexní systém obsahující milióny až bilióny kosmických těles. Z nich je ve Sluneční soustavě naprosto dominantní pouze jedno - Slunce, naše ústřední hvězda Planety sluneční soustavy Merkur Merkur je nejblíže k Slunci a také je nejmenší planetou sluneční soustavy. Jeho povrch je pokryt množstvím kráterů, nízkých pohoří a lávových planin. Je to vlivem neustálých dopadů těles všech velikostí na povrch Merkuru, ale i působením velké blízkosti Slunce a rozdílem teplot mezi. Planety sluneční soustavy. Sluneční soustavu tvoří především Slunce a dále planety, trpasličí planety, planety měsíců, planetky, komety, meteority. Je ustáleným zvykem uvádět pořadí planet podle jejich vzdálenosti od Slunce. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Dříve se mezi planety řadil i Pluto. Sluneční soustavu tvoří 8 planet, 3 trpasličí planety a více než 150 měsíců (především měsíce planet Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteority apod. Vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádí rozmezí 4,55 - 5 mld. let). Holovská, H. (2007) SLUNEČNÍ SOUSTAVA obr. č. 1 Sluneční soustava = systém vesmírných těles (planet, planetek, družic, komet, meteoritů), která jsou pod vlivem přitažlivé síly Slunce součástí i planeta Země vznik před 4,6 miliardami let z prachu a plynu obr. č. 1 obr. č. 2 Složení sluneční soustavy středem soustavy je Slunce kolem.

sluneční soustavy, který je rovněž větší než planeta Merkur. Uran - zatímco prvních 6 planet slunečních soustavy (včetně Země) je známo od starověku, Uran je na hranici viditelnosti pouhým okem, a byl objeven teprve roku 1781. Třetí největší planeta, průměr 50000 kilometrů (rovníkový průměr přesně 51 118 km) Jak dlouho trvá jeden den na různých planetách Sluneční soustavy? 28.08.2017 - Martin Reichman Zatímco my pozemšťané bereme za přirozené, že jeden den trvá 24 hodin, v jiných koutech naší Soustavy tomu tak zdaleka není

The Solar System (sluneční soustava) - Help for EnglishGlobální geomorfologie

Planety sluneční soustavy: referát - iReferaty

sluneční skvrny; Odpovědi Menu: Planety sluneční soustavy: 1) Planety zemského typu: Mají menší velikost, vysokou hustotu, jedná se o tělesa složená z pevných hornin. Merkur: Venuše: Země: Mars: 2) Velké planety: Jsou větší, mají velkou hmotnost, nízkou hustotu, dlouhou dobu oběhu kolem Slunce a velký počet měsíců. Voyager 2 podrobně studoval rotaci třetí největší planety sluneční soustavy a na základě pozorování bylo zjištěno, že se planeta otočí kolem své osy za 17 hodin a 14 minut a že současně jako jediná planeta sluneční soustavy rotuje s osou rotace položenou do roviny oběhu (zdánlivě tedy planeta válí sudy) Zaměřme se nyní pouze na vnitřní planety sluneční soustavy, tedy na planety, které jsou z pohledu pozorovatele na Zemi na vnitřních oběžných drahách (Merkur a Venuše). Všimněte si, že ani jedna z těchto dvou planet se nikdy nedostanou do temné oblasti, alespoň pokud zůstanou na svých současných oběžných drahách Atmosféra planety Uran je svým složením podobná složení atmosfér ostatních velkých planet sluneční soustavy. Obsahuje přibližně 88% vodíku a 12% helia plus další příměsi (metan, acetylén aj.). Někteří odborníci se domnívají, že pod atmosférou se vyskytují oblasti bohatší na uhlík, kyslík a dusík

Planetky a trpasličí planety Sluneční soustavy Ábíčko

Na počest bohyně krásy . Venuše je druhá planeta sluneční soustavy. Byla pojmenována podle bohyně lásky a krásy není náhodou. Faktem je, že zpět ve starověkém Římě, kdy byly lidem známy jen čtyři planety, si všimli stupně jasu a viditelnosti Venuše Sluneční soustava. Sluneční soustava je systém planet obíhajících kolem hvězdy Slunce. Součástí tohoto systému je i planeta Země. Vznik sluneční soustavy. Dle vědeckých teorií se zhruba před 4,6 miliardami let v Galaxii začaly shlukovat částečky prachy a plynu, které utvořily mrak Do roku 2006 se mezi planety sluneční soustavy řadilo i Pluto, ale kvůli objevu podobných těles (které očividně nebyly planety), bylo ze seznamu vyškrtnuto. Dodnes se o tom vedou spory. obr. 11 - Proti vyškrtnutí ze seznamu planet vznikla dokonce i petice. Meteoroid - meteor - meteori Planety sluneční soustavy vědecká hra s barvami v krabici 27x31x5cm Tato stavebnice je perfektní způsob jak se seznámit s podobou naší sluneční soustavy. Model je pohyblivý a díky fosforeskující barvě také svítí v noci Také většina měsíců obíhá své planety v přímém směru. Přímý pohyb většiny těles ve sluneční soustavě je dědictvím po otáčivém pohybu sluneční mlhoviny (viz vznik sluneční soustavy). V prostoru je sluneční soustava uspořádána do čtyř základních částí: v samotném středu je Slunce

Obrázky s vysokým rozlišením představuje planety sluneční soustavy. Tento obrázek prvků poskytovaných Nasa. Solární panely pod oblohou. Sluneční soustava a spirální galaxie. Kluk hraje s hračkou raketa. Obnovitelná energie. Solární panely na střeše domu Pochopení dlouhodobé dynamické stability sluneční soustavy představuje jednu z nejstarších snah o astrofyziku, která sahá až k samotnému Newtonovi, který spekuloval, že vzájemné interakce mezi planetami nakonec způsobí nestabilitu systému, napsali astronomové Jon Zink z University of California a Konstantin Batygin z.

Sluneční soustava - Epřehledy

Pro ty, kteří mají zájem o astronomii, ale i pro ostatní, zde máme krátký článek o planetách naší sluneční soustavy. Občas můžete v textu nebo rozhovoru na některou z planet narazit a i když mají v angličtině názvy stejné nebo podobné, ve výslovnosti se velmi často chybuje.. Pozn. Těleso planety. Merkur má průměr 4 868 km, a je tedy kromě Pluta nejmenší z planet sluneční soustavy. Jedna z charakteristik vlastního tělesa planety je však velmi pozoruhodná - hustota malé planety byla určena na 5 400 kg na metr krychlový , tedy velmi vysoká, srovnatelná s hustotou Země (5 520) Jednosměrný provoz Sluneční soustavy je důsledkem okolností jejího vzniku: Původní, prakticky beztvará zárodečná mlhovina se vůči svému okolí otáčela velmi pomalu. Následkem silného podnětu, zřejmě výbuchu supernovy, se začala smršťovat - a podle zákona zachování momentu hybnosti i rychleji roztáčet

Petr Kulhánek: Fungovala tekutinová dynama i v menšíchwww

Vesmírný průvodce - Sluneční soustava v číslech (tabulkách

Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Až Mikuláš Koperník (19. 2. 1473 - 24. 5. 1543) ve svém díle De revolutionibus orbium caelestium - Oběhy nebeských sfér zveřejnil svou heliocentrickou soustavu (přiřadil všechny pozorované pohyby těles ve vesmíru Zemi, předpokládal dokonce i rotaci Země kolem své osy) Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, která dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan. Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci a jeden oběh kolem Slunce trvá pouze 87,969 dne. Dráha Merkuru má největší výstřednost dráhy ze.

Planety - Kamenné planety - Planety sluneční soustavy

Saturn má nejvýraznější a nejjasnější soustavu prstenců ze všech planet sluneční soustavy. Původně byly známé jedině Saturnovy prstence a planeta Saturn byla těmito prstenci ojedinělá. Až v roce 1977 byly objeveny nevýrazné prstence okolo planety Uran a poté i okolo Jupitera a Neptunu Sluneční soustava je náš společný domov, ve kterém se nachází Země, Slunce a další planety. Otočí kolem středu systému: Slunce. Každá planeta má svou velikost, barvu, dobu otáčení kolem slunce a mnoho dalších parametrů. Podívejte se na naše obrázky GIF Sluneční soustavy a pochopíte, jak to funguje. Stáhnout zdarma Většina modelů naší sluneční soustavy počítá s tím, že její planety jsou na svých oběžných drahách uspořádány víceméně v ploché rovině a krouží po různě velkých elipsoidních drahách kolem Slunce, nacházejícího se uprostřed. Teď se však zdá, že takové orbitální roviny má naše soustava dvě Zink a Batygin provedli desítku simulací budoucího vývoje soustavy na superpočítači a dospěli k tomu, že planety se rozletí do galaxie už za 30 miliard let. Jedna z planet tuto vybíjenou přežije, protože meziplanetární rezonance na ni už nebude působit

⬇ Stáhnout Planety sluneční soustavy levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Sluneční soustava, tedy Slunce a všechny planety s měsíci a dalšími tělesy, vznikla velice dávno. Došlo k tomu zhruba před 4,5 miliardami let, takže o této události máme jen velmi skromné informace. Přitom nás pochopitelně zajímá, jak t Velké planety sluneční soustavy . Vnější zóna se skládá z větších planet. Mezi jeho velkými giganty patří Saturn, Uran, Neptun a Jupiter. Jsou umístěny ve větší vzdálenosti od Slunce než vnitřní skupina, díky čemuž mají chladnější klima a jsou rozlišovány ledovými větry

Sluneční soustava · Pigy

Merkur a Venuše společně se Zemí a Marsem tvoří vnitřní Sluneční soustavu. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, které jsou od Slunce mnohem dál, jsou plynné planety vnější Sluneční soustavy. V průběhu čtyř miliard let nashromáždily vnitřní planety dostatek mezihvězdné hmoty, aby se staly tělesy s pevným povrchem Téma: Vesmír a Země - planety sluneční soustavy Tabulka Sluneční soustava přináší aktualizované informace týkající se Sluneční soustavy přijaté na kongresu Mezinárodní astronomické unie v srpnu 2006 v Praze: rozdělení planet a ostatních těles Sluneční soustavy. Vysvětluje pojmy jako Big bang, galaxie. Pokud nakreslíte oběžné dráhy v měřítku na papír, planety budou tak malé, že je ani neuvidíte. Neexistuje jediný obrázek, který by správně ukazoval, jak naše sluneční soustava opravdu vypadá. Jediným způsobem, jak vidět zmenšený model sluneční soustavy, je jeden postavit. Vítejte v Black Rock Desert Tento učební materiál slouží k opakování a procvičení učiva o planetách sluneční soustavy. Klíčová slova Slunce , měsíce , planety , sluneční soustava , Jitřenk

Vnitřní a vnější planety - Wikipedi

Uran Základní charakteristika. Uran Uran - jedna ze čtyř obřích planet, sedmá planeta sluneční soustavy má charakteristický modrozelený nádech. Průměrná hvězdná velikost 5,5 m je na hranici viditelnosti lidským okem. Planeta má soustavu prstenců a kolem krouží rozsáhlý systém měsíců podobně jako u ostatních obřích planet Planety Sluneční soustavy - informace. Uran (latinsky Uranus) je sedmá planeta od Slunce, třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve Sluneční soustavě.Řadí se mezi plynné obry a společně s Neptunem i mezi tzv. ledové obry.Jméno má po řeckém bohu Uranovi, bohu nebes.Symboly planety Uran je znak ♅ (užívaný v astrologii) nebo (užívaný v astronomii) Teleskop: Sluneční soustava. délka videa 06:53. Vydejme se do vesmíru a prozkoumejme Sluneční soustavu. Objevíme vnitřní a vnější planety. Jaký je mezi nimi rozdíl? Dokážete si představit, jak jsou od sebe planety vzdáleny? Kolik je ve Sluneční soustavě měsíců? A jak velkou část vesmíru tvoří MERKUR Barva planety: Tmavě šedá až tmavě hnědá Nejmenší planeta naší sluneční soustavy leží nejblíže Slunci. Má velmi řídkou atmosféru, proto mají na její barvu [] Vynese a zároveň postupně vypustí až 96 druži Planety Země, Jupiter a Saturn si přivlastnily první šestici největších měsíců s průměry nad 3 000 km. Až sedmý, co do průměru, měsíc obíhá kolem zmrzlé planety Neptun. Vůbec největším měsícem Sluneční soustavy je Ganymedes, který věrně provází planetu Jupiter. Jen asi o 2 % menší je měsíc Titan.

Tajemství sluneční soustavy | Ahaonline

Vnitřní planety :: Kosmos-slunecni-soustav

Testi.cz > Přírodní vědy > Astronomie > Planety Sluneční soustavy. test Planety Sluneční soustavy . Autor: Luminara (54vlož. 1433vyzk. +4% ø)... vloženo 21.4.2010. Test vyzkoušen 2510 krát, průměrný výsledek je 71.9%. pozn. SS = Sluneční soustav Neznámý objekt označovaný jako Planeta IX (nebo podle některých vědců jako Planeta X), který se pohybuje po okraji naší Sluneční soustavy, by ve skutečnosti mohl být prehistorickou černou dírou. Uvádí to server Science Alert s odkazem na novou vědeckou teorii PLANETY Sluneční Soustavy . Kamenné PLANETY MERKUR. Merkur je nejblíže Slunci a zároveň nejmenší a nejrychlejší planetou ve sluneční soustavě. Merkur je planetou mnoha extrémů, je nejmenší planetou, planetou s nejstarším povrchem, planetou s nejvyššími teplotními rozdíly a planetou, která byla prozkoumána jako poslední . . Personalizace pro Samolepicí fototapeta Planety sluneční soustavy ilustrace v původním stylu. Vektor. od 1 499 K.

Astrofyzika Sluneční soustav

Projektor sluneční soustavy AMAZING SERIES STEMNEX® Vítejte ve světě AMAZING série STEMNEX® v 21. století. Naší vizí v této sérii je otevřít dveře do světa nových možností a představivosti v našich produktech STEMNEX®, a tak vz.. Ale nejen planety mají vlastní atmosféru: Titan, měsíc Saturnu, který obklopuje vrstva mraků, je nyní nejzáhadnějším a nejzajímavějším tělesem sluneční soustavy, má atmosféru s převažujícím dusíkem (ano, jako na Zemi) a s řadou organických chemických látek (opět stejně jako na Zemi)

Schéma sluneční soustavy — Stock Vektor © pablofdezr1984

Planety sluneční soustavy - Astronomie - Referáty Odmaturu

DINO Planety Sluneční soustavy 1000 dílků . Číslo karty:130516 Rozměr složeného puzzle:66 x 47 cm Autor:Adrian Chesterman Materiál:Papír Rozměry krabice (balení):32 x 23 x 7 cm Přibližná velikost dílku:1,8 cm Počet dílků:100 Nové modely ukazují oběžnou dráhu stovek vesmírných trpaslíků, jež se nachází za Plutem. Astronom, který zpracoval tato data, tvrdí, že navíc model doposud zachycuje jen několik málo trpaslíků sluneční soustavy. Je jich ve skutečnosti mnohem více. Nejspíše znáte klasický model sluneční soustavy PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Sluneční soustavu tvoří Slunce, planety, měsíce, asteroidy, planetky, komety a další vesmírná tělesa. Vznikla asi před 4,5 mld. let z obrovského oblaku plynů a prachu. Sluneční soustava má 9 planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Dráhy Pluta a Neptunu se díky. Pluto leží až na okraji sluneční soustavy. Pluto je kamenná a nejmenší planeta ve sluneční soustavě a je také nejdále od slunce. Pluto oběhne slunce za 248 let a z toho 20 let se pohybuje uvnitř Neptunovi dráhy. Kolem své osy oběhne Pluto za 6 dnů

Záhada mizející planety: proč se Merkur zmenšuje? | Prima ZoomČtvrtý měsíc trpasličí planety Pluto | Sluneční soustava

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Datum (období) tvorby: únor 2013 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Dana Kaprálová Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Fyzika 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Hranice sluneční soustavy Není známo, že by se v oblasti za Oortovým oblakem nacházela další tělesa patřící do naší sluneční soustavy. To však neznamená, že zde nemohou být, protože gravitační působení Slunce sahá až do vzdálenosti asi 2 světelných let (125 000 AU), což je více než odhadovaný průměr Oortova oblaku Planety sluneční soustavy - Jupiter Jupiter je nějvětší planetou Sluneční soustavy. Nachází se v průměru přibližně 778,3 miliónů kilometrů od Slunce a oběhne jej jednou za 12 let. Jeho obrovské těleso má průměr přibližně 142 984 kilometrů. Jupiter má nejrychlejší rotaci ze všech planet. Kolem své osy se otoč Planety sluneční soustavy tvoří 2 skupiny: a) terestrické planety = vnitřní - planety zemského typu, jedná se o planety stejného složení a srovnatelných rozměrů - Merkur, Venuše, Země, Mars. b) velké planety = vnější - jsou tvořeny zkapalněnými plyny a pravděpodobně pevným jádrem. Kolem všech velkých planet. Planety sluneční soustavy. Planety sluneční soustavy mají svá jména podle řeckých bohů: Merkur, V. enuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Obíhají kolem Slunce téměř v jedné rovině, proti směru hodinových ručiček. Země oběhne kolem Slunce za jeden rok

 • Pravidla oblékání do tanečních.
 • Banánové války.
 • Dort slza.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 sb..
 • Steampunk brno unikovka.
 • Holičství 3 online cz dabing.
 • Malování obrazů na zeď.
 • Motor 1.2 dig t.
 • Nejlepsi barva na sediny.
 • Jw library windows 10.
 • Haribo medvídci malé sáčky.
 • Toto cutugno skladby.
 • Paul mitchell neon.
 • Únavový syndrom léčba.
 • Fleetwood mac everywhere.
 • Krytí rány.
 • Hemlock tree.
 • Enigma amanda lear.
 • Anne frank wikipedia.
 • Windows 10 fotky nefungují.
 • Zapojení 13 pólové zásuvky tažného zařízení.
 • Gerald r ford carrier.
 • Ženy sobě online bombuj.
 • Rakovina krkavice.
 • Barva jazyka u psa.
 • Nejlepší hry na tablet.
 • Vzrostlé stromy v kontejneru.
 • Kabelka a4.
 • Johnny galecki nominace.
 • Stropní ventilátor se světlem alza.
 • Člověk v tísni klatovy.
 • Sklik klíčová slova.
 • Mikrobiologie 1 lf.
 • Pet lahve prodej praha.
 • Novellae.
 • Adoration.
 • Tarantule homeopatie.
 • Names meaning.
 • Dvouděložné rostliny kořen.
 • Módní návrháři praha.
 • Hunger games 3 freefilm.