Home

Charakteristika antigony

Charakteristika díla. děj nemotivován zásahy bohů, odehrává se v rovině mezilidských vztahů; živé, přesto heroické (hrdinské)postavy Líbila postava Antigony, kvůli její statečnosti a postava Ismené kvůli tomu, že sice nebyla tak statečná, ale pak svoji nečinnosti litovala a chtěla si také odpykat trest, což se. Kompletní překlad Antigony uveřejnil František Šohaj v Praze roku 1851. V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891. Dále ji přeložil Josef Král (1906), kterou po úpravě nově vydal Karel Hrdina (Praha, 1930). Roku 1927 vyšel překlad Antigony od Ferdinanda Stiebitze

sestra Antigony; snaží se sestru od činu odpoutat, velmi sestru miluje, bez sestry nechce žít, stála při ní; král Kreón: velmi krutý, nemilosrdný, nechápal city svého syna, nebral na nikoho ohledy; neuvědomoval si následky svých čin Jediný, kdo se Antigony zastal, byl Kreontův syn, Antigonin snoubenec Haimón. Krále prosil, přesvědčoval, ale král stál na svém a chtěl Antigonu dokonce popravit přímo před Haimonovýma očima, ale poté nařídil, aby dívku zaživa zazdili do královské hrobky Studijní materiál Antigona - rozbor díla k maturitě (4) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Antigona (5) ( Sofokles) - Jedno ze 7 kompletně dochovaných dramat. Pochází přibližně z roku 442 př.n.l. Vyšla v knize Sofoklés - Tragédie, která vyšla jako 29 svazek Antické knihovny v nakladatelství Svoboda roku.. Antigona: krásná, silná osobnost, cílevědomá, obětavá, statečná, milující, aktivní, nese za své činy odpovědnost, morálně vítězí (i když fyzicky podléhá

Antigona - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Haimón - snoubenec Antigony - nebral vážně otcovy rozkazy - miloval Antigonu tak silně, že bez ní nedokázal žít. Další postavy: Eurydíké - žena Kreónova hlídači, strážci Teiresiás - věštec první posel, druhý posel Charakteristika doby a prostředí.
 2. Charakteristika Hercula Poirota - anglicky: 348x: 8. Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži: 194x: 9. Beat generation - výpisky ze střední školy: 180x: 10. Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy: 171
 3. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Sofokles Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Práce představuje jedno z nejdůležitějších děl antické literatury, tragédii o Antigoné od Sofokla.Obsahuje hrubě nastíněný děj, více se však zajímá o.
 4. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Práce představuje jedno z nejdůležitějších děl antické literatury, tragédii o Antigoné od Sofokla.Obsahuje hrubě nastíněný děj, více se však zajímá o literární i historický kontext, o autora.
 5. - po smrti Oidipa se utkali dva synové. Oba bratři zahynou v boji o Théby. Vládce je jejich strýc Kreon, který zakáže pohřbít tělo útočníka Polinejka
 6. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Sofokles Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4 Charakteristika: Rozbor Sofoklova dramatu Antigona přibližuje postavy, děj či témata díla.Zařazuje ho také do literárněhistorického kontextu i z hlediska žánru a dodává k němu stručný vlastní názor

Antigona (Sofoklés) - Wikipedi

KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / Antigona Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit), vypracovanou interpretaci, popř. internet Jakou má zkouška koncepci: na potítko k. 1.Charakteristika dramatické tvorby + dramatické žánry. Drama s antickým námětem Antigony (Děvka z města Théby) je parodickým výsměchem morálce mocných, v dalších pranýřoval prázdné rituály omezující lidský život (Hra na holuba, Pán plamínků, Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl).. Dramatický žánrový původ, charakteristika, subgeny a autoři. dramatický žánr zahrnuje soubor literárních skladeb ve verších nebo próze, které se snaží znovu vytvořit pasáže života, vykreslit postavu nebo vyprávět příběh. Tyto akce obvykle zahrnují konflikty a emoce

Sofokles - Antigona - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Ale Haimón se statečné Antigony nezřekl. Přišel k otci a vroucně ho prosil, aby nezacházel tak krutě se svou příbuznou. Vždyť je to má snoubenka, otče, a celé město ji chválí za ten šlechetný čin a naříká nad jejím osudem. Slituj se nade mnou a nad ní a odpusť jí tak malé provinění Čtenářský deník pro základní a střední školy. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Charakteristika hlavních postav Hlavní postavy: Vedlejší postavy: - - - Antigona (Dcera Oidipa, krále thébského) Isméne (Mladší sestra Antigony, byla rozhodnutá sdílet sestřin trest) Kreón (Thébský král - sobecký, nemilosrdný, krutý, nebral ohledy na ostatní - jednal, aniž - - by myslel na následky svých činů. Charakteristika ideálního detektiva. The first season, starring Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Michael Potts, and Tory Kittles, takes place in Louisiana and follows a pair of Louisiana State Police detectives, and their pursuit of a serial killer over a 17-year period Realia. Rules. Character

Die Adaptionen antiker Literatur am Beispiel der Tragödie Antigone von Sophokles und Bertolt Brecht - Germanistik - Hausarbeit 2013 - ebook 12,99 € - GRI Co je řecká tragédie?: Řecká tragédie je dramatický žánr vytvořený ve starověkém Řecku, jehož argumenty se točí kolem osudovosti. Vonneghut Jr., Kurt - Mechanické piano (Čtenářský deník) Autor, charakteristika díla, stručný obsah: 119. Werich, Jan - Fimfárum (Čtenářský deník) Klasický zápis ze ctenarskeho deniku - info o autorovi - charakteristika postavy v pohadce, Charakteristika kováře v pohádce Fimfárum z knihy Fimfárum 120 města nakonec vyústí ve smrt Antigony, manželky vládce Théb i jeho syna. • Euripidés - Elektra, Médenia • Filosofové: Sokrates, Platón, Aristoteles Sofokles (497/496 p ř. n. l., Athény - 406/405 p ř. n. l.) • staro řecký athénský dramatik, kn ěz a politik. • stoupenec vlády aristokraci Situated in Skopelos Town, within 2.7 km of Agnontas Beach and 8 km of Skopelos Port, Villa Antigone Luxury Retreat offers accommodation with free WiFi, air conditioning, an outdoor swimming pool and a terrace. This villa features a private pool, a garden and free private parking

Antigona - Wikipedi

Od Antigony po spořádanou manželku. Co s Hegelovými. Nad knihou Dominiqua Janicauda Theologický obrat ve francouzské fenomenologii. Petr Prášek.Skvělá kniha o tématu, které je nám všem společné. Obsahuje zamyšlení nad podstatou života a smrti Na cestě do nebeského jeruzaléma kniha pdf. Knihy Zdarma Stažení s. Rozhodl jsem se, že v knize budu používat formulace, ve kterých je na prvním místě člověk sloh: charakteristika. Domácí úkol z mluvnice je zadáván vždy v pátek - vypracovaný a podepsaný jej žáci odevzdávají ve středu. kriteria hodnoceni CJ. Čtenářský deník_pravidla. Seznam doporucene cetby 8. a 9. trida_nov Studio Antigone is a spacious (52 square meters), open plan and independent apartment that also features a private patio that overlooks the garden. The studio is on the ground floor of a family residence. I particularly enjoy to meet and communicate with people all over the world!!

Antigona - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

But Antigone comes into her own in Antigone. As that play's protagonist, she demonstrates a courage and clarity of sight unparalleled by any other character in the three Theban plays. Whereas other characters—Oedipus, Creon, Polynices—are reluctant to acknowledge the consequences of their actions, Antigone is unabashed in her conviction that she has done right Antigone takes the side of loyalty and emotion while Ismene takes the side of reason and authority. Let's take a look at Ismene's perspective and analyze her actions, thoughts, and beliefs Kreón - jak reaguje, jeho charakteristika: Kreón je velmi mocný vládce. Požaduje podřízenost a poslušnost lidu ke všem jeho rozkazům. Nerespektuje jiný názor než-li svůj. Zákaz pohřbení těla Polyneika mi přijde krutý. Když se dozví o činu Antigony, nevidí jinou možnost, než odsoudit Antigonu k smrti a nechat ji. Charakteristika moderních uměleckých směrů na počátku. 20. stol. 1. sv. v. otřásla vnitřní jistotou člověka, zdálo se, že víra 19. stol v neustálý pokrok lidstva vzala za své v zákopech války. Celé období 20. a 30. let charakterizuje zápas protikladných sil, střetání různých sociálních, kulturních a filosofických systémů

Král Oidipus- drama, kde Oidipus je otec Antigony - Oidipus zabije svého otce a vezme si svou matku - vyrůstal v cizině tak je nezná - poté se oslepí a odchází do vyhnanství. Euripides 5. sto. př. n. l. Autor tragedie. Zachovalo se 17 děl. Dochází nejdále v řeckém dramatu - všímá si psychologie postav z interpretací tragédie Antigoné a charakteristika jejích postav novodobými autory, konkrétně Janem Patočkou, Marthou C. Nussbaumovou a Peterem J. Ahrensdorfem. Ty jsou v závěru porovnány nejen mezi sebou, ale také s mým hodnocením. Tragédie Antigoné je o konfliktu dvou hlavních postav - Antigony a Kreonta, kde oba postihl. Oedipus: Oedipus is the king of Thebes.At the start of Oedipus the King, many of the events for which he is known have already elapsed, including the answering of the Sphinx's riddle, the murdering of Laius, and the union with Jocasta.The play details the aftermath of Oedipus's mistakes. Oedipus reacts to the news of a plague in Thebes by searching for answers

Sofokles - Antigona (5) Čtenářský deník Český-jazyk

Robinson Crusoe, novel by Daniel Defoe, first published in London in 1719. Defoe's first long work of fiction, it introduced two of the most-enduring characters in English literature: Robinson Crusoe and Friday. Learn more about the novel in this article - charakteristika žánrů děl (epos, tragédie) - úkolem básníka je podat, co by se stát mohlo a co je možné - pro zobecňující schopnosti stavěl poezii nad dějepisectví (to udává, co se konkrétně stalo) Rétorika - umění řečnické - zásady řeč. projevů. Izokrates-žák Aristotela-zdůrazňoval styl projev complementary primary sources; Discipline and Punish by Michel Foucault, Antigone's Claim by Judith Butler, ―Signature Event Context‖ by Jacques Derrida, and Borderlands by Gloria Anzaldúa. The variety of primary sources hints on the interdisciplinary natur

Maturitní taháky pro MF Dnes jsem zakončila rozborem knihy, která patří k mým nejmilejším. Když jsem prvně četla, jak R. P. McMurphy posílá do háje nedotknutelnou Velkou sestru, kvetla u nás hluboká totalita - a já jsem už tenkrát nejistě tušila, že můj vztah k falešným autoritám bude vždy problematický. Velké Sestry a Velké Bratry nemám ráda dodnes Tato charakteristika bazálních mezilidských vztahů je (právě) universální. Proto, jak Freud píše, si může být jist účinkem každý básník, který (třeba jako Ibsen) vysune do popředí své fabule pravěký boj mezi otcem a synem William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy. Tato práce se zabývá hlavními postavami knihy Romeo a Julie a jejich charakteristikou, dále obsahuje detailní obsah knihy, rozdělený na jednotlivá dějství, takže knihu není třeba číst a dozvíte se vše podstatné 1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina 2. Rodina a rodinné aktivity 3. Domov a bydlení - bydliště a jeho okolí 4. Domov a bydlení - bydlení, domácnost, domácí práce 5. Každodenní život 6. Vzdělávání - studium a výuka 7. Vzdělávání a spolenost 8. Volný as a zábava - sport 9 Bemerkungen Zur Charakteristik Des Chors In Der Antigone Des Sophokles Zu D PR Fungen D Jahres 1846 47 An D K Nigl Studien Anst Zu Bayreuth Einladet PDF Kindle. Bridge Konventionen Die Sich Lohnen PDF Download. Buro Bibel Auftritt Kommunikation Organisation PDF Online. Chart Reading Ubungsbuch Fur Drummer PDF Kindle.

Její hlavní cíl představuje charakteristika výrazových prostředků a autorského stylu tohoto dramatika. Praktická část je zaměřena na specifika stylu Sikorových dramatických textů. Jádro práce reprezentuje podrobná analýza šesti vybraných her - Vlci, Smetení Antigony, Opor Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova): jan patocka, vladimir cermak, eva talska, oidipusantigone, divadlo, studie, antigone, antigona, otomar.

Antigona - Sweb.c

Aberdeen angus: Novinky: Charakteristika: Fotogalerie: Kontakty: Klubové zápisy: Belgické modr Bellerofonte, Demofoonte, Antigone, Atide, La Calliroe, La Circe), historie (např. Motezuma , Il gran Tamerlano , Romolo ed Ersilia , La clemenza di Tito , Artaserse , Ezio , Adriano in Siria , L'Olimpiade ), případně středověku (Armide); ty však slouží pouze jako podklad pro vyjádření duševních hnutí dramatických postav, jež. * 29. 5. 1991, Uherské Hradiště Intendantka HaDivadla Od svého mládí působí v oblasti kultury a živého umění. Po vystudování Gymnázia Uherské Hradiště logickou volbou vysokoškolského studia byla Janáčkova akademie múzických umění v Brně, obor Divadelní manažerství. Pod vlastní produkční značkou Trinnno realizuje výrazné tvůrčí počiny. Např. divadelní. Jiří Ondra Narozen: 1980 ve Zlíně . Režisér, dramaturg, scénárista. Kromě divadla a filmu má též zkušenosti s tvorbou rozhlasovou (Český rohlas), coby autor a režisér

Horschitzky, Franz (psán též Horschky; Horzizky; Horsitzky; Franziskus; Franciscus), zpěvák, hornista a skladatel, narozen asi 1756, Berlín (Německo), zemřel 25. 10. 1805, tamtéž. Zpěvák, hornista a skladatel českého původu, syn Johanna Ignaze Horschitzkého a bratr Johanna Horschitzkého.V roce 1770 se stal hornistou v kapele pruského korunního prince Friedricha v Rheinsbergu. I view Hamlet as rather indecisive and bipolar. His mood swings are very extreme, contemplating man's pointless existence at one moment but then flying off in fits of rage in the next, killing old. interbauen.fi, Porvoo. 255 likes. www.interbauen.fi on laajalla tuotevalikoimalla kätevä verkkokauppa. Paras hinta - interbauen.f Portaro - Webový katalog knihovny. Contents OBSAH Úvodem 9 OTEVŘENÁ DEKÁDA 77 Okamžik obratu 13 Neuchopitelná současnost 14 Kultura a trh - volba, nebo přinucení? 16 Svědomí národa na vedlejší koleji 18 Postmoderní karneval - naděje i výčitky 18 Autenticita - vrchol, nebo krize výrazu? 20 Posuny času 21 Čas kritiky - hledání kritérií 21 Nakladatelské cesty 27. Tyto mlad , p vabn , neboj cn Francouzky si kaj Antigony na po est eny, kter vlastn m ivotem h jila bo a mravn z kony p ed z kony lidsk mi. P ed z kony tyrana. Lid ve Francii se v posledn dob obecn stav j na stranu rozumu. Jejich hnut za norm ln rodinu Le Manif Pour Tous m po masivn ch st etech se st tn moc sv v zn sv dom , sv ztlu en , sv st.

Pravoslavn weblog a list rna. Pros me p isp vatele, aby p i pod n nov ho p sp vku do Ambonu v dy vyplnili kolonku t ma. V p pad , e reagujete na n kter ji uve ejn n p sp vek, tak to d sledn i te pomoc funkce Odpov d t do diskuze na p sp vek slo..., kter je k dispozici vpravo vedle ka d ho zobrazen ho p sp vku Vyliec.sk. 1,218 likes · 1 talking about this. Všetky informácie o zdraví, rýchlo a prehľadne. Rozsiahly a komplexný zdravotnícky portá na okrajích nebo za hranicemi normativních ideálů. A právě tato charakteristika je společná všem postavám v povídkách Cisnerosové. V interpretační části je také využit intersekční přístup, který zdůrazňuje nutnost vykládat gender i rasu v bodě, kde se protínají, tj

Jean Anouilh: Antigone (1944) Albert Camus: L'étranger (1942), La Chute (1956) Jacques Prévert: Paroles (1946) Samuel Beckett: En attendant Godot (1949), Oh les beaux jours (1963) Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien (1951) Eugène Ionesco : La Cantatrice chauve (1950), Les Chaises (1952) René Daumal : Le Mont analogue (1952 Hodnocení hotelu - Anthelia, 64004 Skala Potamias, Řecko. Perfektní hotely - na celém světě. Naše hodnocení je spolehlivé. Rezervujte teď, plaťte během pobytu! Užijte si flexibilitu navíc a vyberte si pokoj s možností zrušení rezervace ZDARMA. Pomozte jiným se rozhodnout - přidejte svůj názor na hote

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Charakteristika: Jednoduchá montáž - rozložení / složení . - 3bodové bezpečnostní pásy, - vibrace, příjemná hudba, - sundavatelná hrazdička, - měkké polstrování - pratelné, - lehátko je vhodné pro děti s váhou max. 18kg, - děťátko může ležet i opřené sedět, - blokace houpačky, - rodič má k děťátku snadný.

Sofokles - Antigona - Čtenářský deník Odmaturu

V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. [Zpracoval]: Hruška, Petr et al. Document has not been rated ye

 • Davis cup 2018 live stream.
 • Purpura pigmentosa progressiva heilung.
 • Odstavec ukázka.
 • Benzoylperoxid akne.
 • Bonprix plavky xxl.
 • Manushi chhillar.
 • Nevyhrožuj csfd.
 • Likvidace stinek.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru změny.
 • Mudr.
 • Masakr na střední škole 2010.
 • 60 seconds atomic adventure apk free download.
 • Kostelecké špekáčky.
 • Broušení řetězu motorové pily plzeň.
 • Juvenilní osteochondroza.
 • Jedním tahem noty.
 • Flatliners 2017 online.
 • Ark tapejara.
 • Trvalky.
 • Cukrárske potreby eshop.
 • Kosmicka paska.
 • Institut pro demokracii 21.
 • Ďábel nosí pradu online cz.
 • Kamery eu.
 • Primer bez silikonu.
 • Okna dekory.
 • Tondach univerzal.
 • Jak vyrobit pumpu.
 • Hecht 45 lišta.
 • Vortex pinnacle bosses.
 • Mjauto recenze.
 • Kaliper kalkulator.
 • Boney m babylon.
 • Th klinika psychiatrie.
 • Pánské opasky k obleku.
 • Barum eshop.
 • Jsa dmz.
 • Postup policie při dopravní nehodě.
 • Krycí jména duet diskuze.
 • Kevin peter hall.
 • Cyklostezka brno olympia.