Home

Základní skladební dvojice pracovní list 3. třída

Prověrka - základní skladební dvojice - Digitální učební

Pracovní list - zájmena, základní skladební dvojice 8. 9. 10. a a maziivá, Ke a ho napišeg zájmena v dopise? Dékuji (ty' za Picji (vy) št'astné a vcsclè Vánoce_ Téšim na sctkáni s (ty) Prázdninys(vy) bylykråsné.(tvúj) At' (vy) vyjdefvy) piáni_ M Ve to vimc, Dana bc Co je to základní skladební dvojice? Jako základní větné členy označujeme podmět (podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádu) a přísudek (sloveso v určitém tvaru). Spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Kdybychom se podívali na stavbu věty jako na strom, pak by základní skladební dvojice byla kmenem a ostatní větné členy jeho větvemi, které se teprve. Základní skladební dvojice pracovní list 3. třída Pracovní list 3.třída . Pracovní list 3.třída. 1. Víte, jak vypadá zub? Podívejte se na obrázek a pak zkuste doplnit správné názvy Základní skladební dvojice Základní skladební dvojici tvoří základní větné členy podmět a přísudek Dnes si procvičíme určování základní skladební dvojice v připravených větách.Podmět a přísudek tvoří základy vět, ale bohužel dělají velké problémy mnoha školákům.. Proto jsme na jejich procvičení připravili nový test s 10 úlohami

PODMĚT A PŘÍSUDEK - ZŠ 3 Chodo

Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online - du PRACOVNÍ LIST 2 ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY, SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 1) Podtrhni základní skladební dvojice, urči druh přísudku: Ze stromů již opadalo listí. Já nejsem nespolehlivý. Sálem se rozlehlo hlasité hurá. Mně se chce už hodně spát. Janin přítel se stane primářem chirurgie. Určitě to někdo odcizil Pracovní list na procvičení učiva I. čtvrtletí ve 3. třídě. Aktivity je možné použít do čtvrtletní práce. Samostatná práce žáků. Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde. Přihlásit se přepis, základní skladební dvojice, slova souznačn. List s větami - určování zákl. skladební dvojice + číslování slovních druhů - první tři věty. Učebnice - diktát - str. 38 cv. 5 - prosím opět o zaslání - str. 38 cv. 1,2,3, Pracovní sešit - str. 25 cv. H,CH - jen doplnit, str. 26 cv

Speciální potřeby: žádné Klíčová slova: základní a určovací skladební dvojice, podmět, přísudek Druh učebního materiálu: prezentace, pracovní listy Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělání: základní vzdělávání, 1. stupeň, 2. období Věková skupina: 10 - 11 le nejprve si projděte tento pracovní list: Věta jednoduchá a souvětí 3. ročník.docx (14517) a poté vyplňte v PS na str. 9/ cv. 1 - poslat ke kontrole Čítanka str. 18, 19 - zde budete rýmovat Základní skladební dvojice, Mgr. M. Vintrov

Naučíme se najít a vyznačit základní skladební dvojici. V matematice budeme násobit a dělit osmi. (Přepiš věty do sešitu a vyznač základní skladební dvojice.) Poslat ke kontrole. Pracovní sešit - str. 12/ cv. 1, 2 Pracovní list - Čtení 3. Pracovní list - Psaní 3. Mějte se hezky a buďte zdraví. Vaše paní. Video je primárně určeno pro mé žáky ze 4.A, kterým se snažím na dálku vysvětlit novou látku v době karantén PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. - 6. 11. 2020 Třída: 3. A Český jazyk Stavba věty jednoduché Základní skladební dvojice Kořen slova, předpona, přípona - uč. str. 34 Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - uč. str. 35, 36 Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Písemné sčítání. 3. Určete věty jednoduché (J) a souvětí (S) ( nezapomeň si nejdříve označit základní skladební dvojice): Ze starého domku stoupal slabý, řídký kouř. J --- Tatínek čekal, až se maminka vrátí. S V1, až V2. Bělouši potřásli hlavami, hřívy jim vlály jak bílý oheň. S V1, V2. Vladimíra znám velice dobře. J --- 4

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace obsažené ve větě. Podmět. Pro podmět platí: Je vždy v 1. pádě. Může být vyjádřen: kterýmkoli slovním druhem. Ptáme se na něj. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Podmět a přísudek (neboli základní skladební dvojice) jsou nejdůležitější součástí každé věty - od nich se vše odvíjí a další větné členy je řádně rozvíjejí. Chcete je perfektně umět, abyste nebyli ve škole překvapeni z žádného náročného větného rozboru? Tak cvičte a cvičte - třeba na našich elektronických testech. Pokud je nezvládáte na 1 s. Opakování - Základní skladební dvojice - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_13.pdf (172,6 kB) VY_32_INOVACE_7/14: Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126 Základní, základní umělecká a mateřská škola Stachy. 3. třída. Po 15. 6. - 19. Cvičení najdete v Poznámkovém bloku nebo jako pracovní list (v příloze). slova protikladná (slova opačného významu). Např. holka - kluk, malý - velký, mluvit - mlčet. Cvičení je v Poznámkovém bloku (a v příloze

Prověrka - základní skladební dvojice - Školáci

 1. 3. zadání, termín splnění 30.10.202
 2. Kdo ještě nedonesl vezměte s sebou obrázky ke sv. Martinovi a erb nebo vlajku ke Krumlovu, také prac. list Moravský Krumlov, samostatný úkol na kopii do čj s datem 16.11.= základní skladební dvojice a úkol z 19.11. =souhrnné opakování. PROSÍM VŠE SI PODEPIŠTE.Děkuji
 3. Skladební dvojice + Základní skladební dvojice. dole v příloze najdete PL Skladební dvojice + Základní skladební dvojice - procvičování stáhněte si a zkuste vyplnit, zkontrolujeme si v pátek na hodině; Určování sloves. UČ - str. 35, oranžová tabulka - přečtěte si, budem eprobírat na hodin
 4. 1. Pracovní list - vyznačování základní skladební dvojice (podmět a přísudek) 2. UČ 15/ cv. 1 kontrola (skupina 2) 3. Slova příbuzná UČ str. 16 (zápis) 4. UČ str. 16/cv. 1 + 2. 5. UČ str. 17/ cv. 6a) Samostatná práce. UČ str. 19/ cv. 4. a) Napiš do sešitu jen slova, ve kterých jsi doplnil i/y
 5. Pracovní list Extra language - Numbers 0-100 - pracovní list 1. Cv. 1 podívej se a čtii. Cv. 2 spoj . Cv. 3 doplň do geometrických tvarů čísla ze cv. 2, spočítej a výsledek napiš slovy. Pracovní list Unit 1 Reinforcement 1 - pracovní list 2. Cv. 1 doplň podle obrázku. Cv. 2 podle obrázků spoj otázky a odpovědi. Termín.
 6. Věta jednoduchá + základní skladební dvojice: V učebnici Český jazyk 3 na straně 191, 192 a 193 vypracujte cvičení 3, 4, 5 a 6 (naskenovaná cvičení naleznete také pod tabulkou). Vypracované úkoly odevzdejte do učebny G-Suite nejpozději 1.6 . do 8:00
 7. Ve větách vyhledáváme základní skladební dvojice. Dále pracujte s učebnicí. - uč.str.19.cv.3. - vypracujte do sešitu podle zadání v učebnici, tedy doplňte chybějící písmenka, za každou větu napište buď VJ = věta jednoduchá nebo S = souvětí (pozor na poslední větu, pohlídejte si sloveso) a ve cvičení podtrhněte.

Pracovní list - zájmena, základní skladební dvojice

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy. 19. 7. 2011. slovnídruhy. Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulk Shoda podmětu s přísudkem- pracovní list Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci vyhledají ve větách základní skladební dvojici, určí podmět a přísudek, doplní koncovky příčestí minulého Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Podmět, přísudek, shod Jazyk český 8.třída 25.3.2020 PL č. 4 Dnes si ještě procvičíme základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Cvičení vypracujte do školního sešitu s nadpisem Pracovní list č.4. 1. Vyber věty s přísudky slovesnými a odpovídající písmena zapiš do tajenky. H Anička je výborná čtenářka Pracovní list k prezentaci Báseň, verš, rým. Stáhnout soubor . Soubor: pracovní list pro dvojice žáků pro práci s vybranou básní. Stáhnout soubor . Soubor: Základní Škola Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice. tel.: 466 651 602-

Základní skladební dvojice - Moje čeština - Čeština na

Přílohy. Podzim - pracovní list (169 kB). Štítky: 3. a 4. třída, podzim Pracovní list č. 5 - Nácvik psaní čísel, šipky v obrázku vyznačují směr psaní. Děti v tomto věku ještě nemusí umět čísla zapsat, stačí, když je umí Pracovní list č. 7 - Základy sčítání pro předškoláky Archiv rubriky: 3. třída děti ze Základní školy Brněnec - kolektiv 3. třídy. A my výhercům tleskáme - jmenovitě Dominiku Pandulovi, Petře Bártové, Aničce Opršalové, Radce Blaškové, Karolíně Pelíškové a Sofii Langerové. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí. Čj - učebnice.

2. Vypiš ze souvětí základní skladební dvojice: žáci milovali - ředitelství rozhodlo 3. Vypiš ze souvětí spojku__protože____ a předložku __pro / do_____. 4. Za souvětí vypiš všechna podstatná jména v jednotném čísle. Do závorky ke každému připiš jejich vzor pracovní list (vždy na známky, pokud není napsáno jinak): pracovní list č. 1 - cv. 1, 2, 2a (kapitola Základní skladební dvojice) cv. 1 z kapitoly Shoda přísudku s podmětem - základní typy, budeme dělat společně na online hodině ve středu; pracovní list č. 6 - cv. 1, 2, 3

Základní skladební dvojice; Nauka o slově Naše třída. Týdenní plány - září Rozklad čísel v desítkové soustavě - tisíce, stovky, desítky, jednotky (3 pracovní listy): cvičen. Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka, ale je vhodný i k doplnění učebnic češtiny pro 3. ročník ZŠ od jiných nakladatelství.; Obsahuje velké množství různorodých úkolů a zábavných cvičení k procvičování učiva mluvnice a slohu, při kterých se děti nebudou nudit, nechybí doplňovačky, křížovky, rébusy, v nichž žáci vyplňují.

JČ - Slova s předponami ( výslovnost ), časování sloves, základní skladební dvojice. U - str. 26 / cv 5,6 - společně na on-line hodině. cv 8a)b) - Napiš do sešitu JČ 1 a pošli do ÚT -10.11 !!Vytiskni pracovní list o vodě - nevyplňuj, budeme s ním pracovat 25.11.!! AJ . PS str. 42/celá stránka, str. 43/4; do sešitu Aj nalep dvojice obrázků jídel a jejich názvů; novou slovní zásobu se nauč číst, říkat a psát; dále si do sešitu nalep věty, opiš je, nauč se j Základní skladební dvojice Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Polopřímka - uč. str. 25 a 31 - pročti si Anglický jazyk Unit 3. - písemně z učebnice: diktát (str. 147/cv. 23)+ urči v něm po napsání i slovní druhy, vyznač základní skladební dvojice (šibenice), můžeš určit u sloves - osobu, číslo, čas, způsob + u podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzo Pracovní list Sloveso to have got - záporné věty - přeložte podle vzoru - pracovní list 2. Pracovní list Sloveso to have got - otázky - přeložte podle vzoru - pracovní list 3. Termín splnění neděle 25. 10. Děkuji.Ať máte klidné podzimní prázdniny. Užijte si je. Anglický jazyk pondělí 19. 10. Unit 1 Reading - pracovní.

Základní skladební dvojice pracovní list 3

Slovesné třídy a vzory. Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem Kdo si nemůže vytisknout: 1. A ústně, 1. B vypsat přísudky, 2. věty opsat a určit základní skladební dvojice. Pracovní list zde: skladebni_dvojice_prac_list.docx. Matematika - prosím poslat. Připomeň si, jak se počítá arikmetický průměr: všechna čísla sečteš a vydělíš jejich počtem. 137/4 Postupuj podle.

Vyhledejte ve větě základní skladební dvojici - test (10 úloh

4. ročník Čj - Procvičování - Základní škola MOCHO

 1. Cv 2 - společná práce - fólie ( doplň, základní skladební dvojice, slov. druhy ) PS - str. 17 / cv 1, 2. MA - Čísla větší než milion- rozvinutý zápis čísel, sčítání a odčítání zpamět
 2. 3.12.2020 Na základě informací MŠMT k provozu škol od pondělí 7.12.2020 naplňujeme školní družinu i žáky 3. ročníku. Ranní a odpolední družina je tedy od pondělí otevřena pro 1., 2. a 3. ročník od 6,30 do 7,30 a odpoledne od 11,30 do 15,45
 3. Prima úča / Kategorie / 5. třída / Skladba / SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice. Kategorie ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 12. Diktáty a pracovní listy - shoda přísudku s podmětem
 4. Tři pracovní listy jsou připraveny pro mladší účastníky silničního provozu. Obsahují testové otázky určené pro chodce. Test pro chodce se sestává ze tří pracovních listů: Silnice pro každého - 18 otázek, Chodíme - 23..
13 nejlepších obrázků z nástěnky vzory podstatných jmen

Český jazyk - procvičování pro 3

 1. - uč. 75/1 do ŠS vypsat základní skladební dvojice - uč. 75/2 vybrat si 3 věty holé, tvořit věty rozvité podle tabulky nad cvičením (písemně do ŠS) - uč. 76 zapsat do sešitu růžovou tabulku - uč. 76/3 přepsat věty, barevně podtrhnout Po a Př, barevně zvýraznit část podmětovou a přísudkovou Sloh - uč. 130/2 a), b.
 2. Základní skladební dvojice PS 27/1,3 - do 27.3. 24:00. Prac. listy a pokyny na e-mailu, do 30.3. 12:00. Matematika Nepřímá úměrnost pokyny v e-mailu, do 30.3. Anglický jazyk Předpřítomný čas pokyny v el. ŽK, do 29.3. Ruský jazyk 5. lekce - nová slovní zásoba Pokyny v EŽK , 29.3. Chemie Přírodní látk
 3. Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením. Páté vydání z roku 2018

IV. třída. Třídní učitelka: Mgr. Oxana Lettovská E-mail: lettovska@zsbobrovniky.cz . školní týden 7.12. - 11.12.2020. Od pondělí 30.11. se opět vracíme do školních lavic. Děti si budu ( kromě družinových ) vyzvedávat v 7.50 minut před školou. Nazapomeňte dvě roušky. Čj- stále pracujeme s výjmenovanými slovy. Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 Pošepného náměstí 2022, 148 00 Praha 4 - Chodov GPS: 50.0315222N, 14.4814367E Jsm 3. Procvičování větné skladby_8. ročník - pracovní list, věta jednoduchá a souvětí, grafy souvětí, tvoření vět a souvětí, věty vedlejší, základní skladební dvojice, součástí je také řešení využitelné pro práci ve skupině. 4 Vystavte žákům učivo přehledně a jednoduše zpracované. 28 barevných plakátů velikosti A3 učiva českého jazya 3. třídy. Soubor obsahuje plakáty s těmito tématy: abeceda samohlásky tvrdé souhlásky měkké souhlásky obojetné souhlásky párové souhlásky slova souznačná, protikladná slova jednoznačná, mnohoznačná citově zabarvená slova slova významem nadřazená.

3. třída zsvelehrad.c

Vezmi si knížku Ztraceni ve vlnách, otevři na str. 30 a přečti si kapitolu Záchranný ostrůvek. Potom doplň pracovní list. Kdo si nemůže vytisknout, dejte mi vědět, nechala bych vám pracovní list ve škole vytištěný. Pracovní list 3.doc ČJ - Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, sloh - pracovní postup, závěrečné opakování LV- Čí- Na houbá- 2 ot. str. 162 Už se těšíš na léto? Vyber si příběh Macha a Šebestové 168 nebo A byly zase prázdniny 174

DUMY.CZ Materiál Český jazyk 4.-5. ročník - Skladební dvojice

 1. 3. ročník promluva, stavba souvětí, spojovací výrazy, vzorec vět, stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, grafické znázornění větné stavby, 4. ročník podmět a přísudek holý a rozvitý, základ podmětu a přísudku, podmě
 2. Zkuste si vždy říci, jaká je základní skladební dvojice každé věty. Psát nic nemusíte. cv. 3 - přečtěte si básničku a vyhledejte v ní slovesa a rýmy. Psát nemusíte. Pracovní sešit str. 15. cv. 1 - vyluštěte přesmyčku - co vyjadřují slovesa? Napište na řádek. Hezky psace
 3. ulý čas, předpony s-, z-, slovní druhy Lenka. 1.třída
 4. 3. třída. Novinky - 3. třída ZŠ Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 - 7 po cv. 3. Sloh - Přihláška - porozumění textu, vyhledávání podstatných informací. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 - 6. Sloh - pracovní postup - práce s obrázky podle kterých budeme.
 5. Pracovní list slouží k opakování základních charakteristik větné skladby prostřednictvím výkladu a úkolů Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora . 3 základní skladební dvojice

3. třída :: ZŠ a MŠ Bohuslavic

 1. pracovnÍ listy do ČeskÉho jazyka: ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE - VÝSLEDKY ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ - VÝSLEDK
 2. ČJ učebnice str. 120 - 123 učivo základní skladební dvojice vyvozeno pomocí cv. 14 - vzorec souvětí - každou větu v souvětí označíme V a číslo věty, spojovací výrazy včetně čárky se vypisují a stejně tak znaménko na konci věty, v každé větě musí být sloveso. Např. Vlček se schoval a pes poodešel stranou
 3. ČJ Základní skladební dvojice (pracovní listy) 10. 6. 2020. ČJ Opakování z II. ročníku (pracovní list) ČJ Základní skladební dvojice (teorie) AJ UČ_U8_60_Estimating and measuring (čtení) AJ UČ_U8_60_Estimating and measuring (nahrávka) AJ UČ_U8_60_How long.

Základní skladební dvojice, Mgr

Třída: 2 Druh materiálu: pracovní list Anotace: Pracovní list je určen k procvičování slov s opačným významem, žák hledá dvojice slov protikladných, nahrazuje slova opačného významu, doplňuje slova do křížovky, řadí je podle abecedy Očekávaný výstup Určování základní skladební dvojice, druhy podmětu a přísudku Klíčová slova: Podmět a přísudek, věta holá a rozvitá Druh učebního materiálu: pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Ehrenbergerová, pedagog ZŠ Líšnice Čj uč. 23/cv.10,11, 24/cv. 1,5, 114/2 a.b (roztřiď dle abecedy), 115/3 napiš celou větu a podtrhni základní skladební dvojice (kdo co-rovnou čarou, co dělá-vlnovkou) Pracovní list CJ 1/cvičení 1 a) podtržená slova napiš do sešitu a vedle nich vždy jiný tvar např

2. Napiš podstatná jména v 7. pádě čísla množného: dutina - stůl - kuře - padouch - štěně - člověk - broskev - smutek - chlapec - třída - 3. Vyhledej a vyznač základní skladební dvojice (podmět - rovnou čarou a přísudek - vlnovkou): Lesníci loupají kůru z kmenů padlých stromů. V ústní dutině se. Desková hra - násobilka - 3. třída - využití kartiček s dvojicemi činitelů Základní skladební dvojice = kamarádi. Montessori. Třída. Státní vlajka - pracovní list k celoroční družinové hře Máme rádi Česko Matematika Pro Školky Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti Podmět - vyjadřuje původce činnosti či situace, stavu.

Dále vypracovat pracovní listy: označte základní skladební dvojici a skladební dvojice podmětu a přísudku. Zopakujte si členy holé, rozvité a několikanásobn Naše třída nepřišla do přímého styku s těmito třídami, tudíž pokračujeme v klasické výuce. Vedení naší školy doporučuje celodenní nošení. Pracovní sešit str. 30 - Přísudek rozvitý Zkuste doplnit, co zvládnete. Pracovní sešit str. 31 - Shoda přísudku s podmětem Doplňte koncovky příčestí minulého a vyznačte základní skladební dvojice Naše třída. Lukavická básnička; Český jazyk; Čtení - práce s textem. by Mgr. Lubomír Šára · 20. srpna 2019. Leden - pracovní list - Základní skladební dvojice. 20. srpna 2019 Ti, co nebyli online, mi, prosím, napíšou do sešitu cvičení 87/3 (vypište základní skladební dvojice) a cvičení 87/4 (určete vyznačené slovní druhy). Pro všechny pak je domácí úkol 87/5 - musíte slova použít jako větné členy, které máte v závorce. Stačí mi pět slov. Procvičujte větné členy taky online zde Základní skladební dvojice; Nauka o slově Naše třída. Týdenní plány - září grafický součet, rozdíl, násobek úseček - pracovní listy - 3) Rovina a polorovina: určení roviny, řešení problémových úloh, rovnoběžné a různoběžné přímky, sítě těles, souřadnice bodů.

Třída: 4.B . Třídní učitel: Mgr. Lenka Kučerová Mluvnice : Čtenářsky str. 30 - 32 vybraná cvičení PS:-----Pracovní list na slovní druhy. Pracovní list na základní skladební dvojice. Slovní druhy.Základní skladební dvojice -podmět a přísudek. Sloh: Čítanka: Klíč k. 2) Zapište si zápis do sešitu, pracovní list je označen. 3) vypracuj úkol a desetiminutovku. Cvičení odevzdejte ke kontrole podle pravidel nahoře. Kdo má pracovní list doma (vyzvedl si ho ve škole), stačí aby doplnil/vyplnil a odevzdal ke kontrole tento pracovní list Pracovní list - příloha č. 1 27.3. ČJ - Skladební dvojice, podmět a přísudek. Učebnice str. 94, cv. 9 - opis a úkoly pod textem 4.TŘÍDA. Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k současné situaci se nejspíš nějakou dobu neuvidíme, proto vám budeme zadávat úkoly touto formou

Zaokrouhlování des. čísel pracovní list Desetinná čísla test Desetinná čísla pracovní list (i výsledky) Desetinná čísla úvod pracovní list Dvojice úhlů Pracovní list početní operace s úhly č.3 (i výsledky) Pracovní list početní operace s úhly č.2 (i výsledky) Pracovní list početní operace s úhly č.1 (i. Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web Školákov - 3.třída AT THE PARK: středa 17.6.2020: MATEMATIKA: Procvič si písemné odčítání - 150/12 Dnes probereme nové učivo - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Pracovní sešit 30/ 3: VLASTIVĚDA: Dočti si kapitolu o vodstvu ČR - strana 28. Mgr. Drahomíra Blažková. Čj - Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí. Čj - učebnice, žluté. dokončit pracovní list - skloňování podstatných jmen (zaslán 2.6.) - cvičení 3; Pracovní sešit - s.153/3, 4, 5, 6; M. Dokončit pracovní list - s.9/hlavně cvičení 7, 8, 9 - dělení nechám na vašem rozhodnutí; VL. Návrat do minulosti - pracovní list, vyplnit během týdne, použít učebnici nebo internet. Úterý 9. 6. 2020.

Vyhledáváme základní skladební dvojice. Procvičujeme koncovky příčestí minulého (uč. str.168 -175) Vlastivěda. Podívali jsme se na znaky renesance. Podívali jsme se po zajímavostech Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Přírodověda. Opakovali jsme základní poznatky o přírodě a měrných. Třída 3. D ČESKÝ JAZYK Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z V textu vyznač základní skladební dvojice. Motýli poletovali z květu na květ. V korunách lip bzučely včely. Na obloze Pracovní sešit - str. 56 cel Opakovat a procvičovat základní skladební dvojice. Do sešitu nadpis SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM. Přepsat z učebnice jen 1. žlutou tabulku na str. 176. Str. 177/3.a - vypracovat do sešitu a poslat nebo přinést na papíře do školy. Matematika. Pracovní listy velikonoce, osová souměrnost (motýl) Přírodověd Matematika: Pracovní list Barevné počítání - přiložený zde v souborech ke stažení + Pracovní sešit 1. díl - s. 2 cv. 5 (číselné osy) násobky 2,3,4 Domácí úkoly 18.9. Užijte si příjemný víkend bez domácích úkolů z ČJ a M - ale nezapomeňte trénovat to, co už jsme procvičili Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů

 • Buscopan.
 • Dělení buněk.
 • Czc externí disk.
 • Severní amerika prezentace.
 • Fleetwood mac everywhere.
 • Kdy si pracka bere avivaz.
 • Kim ir sen jilin yuwen high school.
 • Pánská horská kola výprodej.
 • Červený rybíz sladký.
 • Vyznamenaní 28 10 2018.
 • Robert downey sr. chafed elbows.
 • Hraniční přechody.
 • Co stihnout do 50.
 • Mexický drogový boss.
 • Černá maska pro muže.
 • Woodhouse.
 • Speed web.
 • Moc soudní.
 • Prodejce vína.
 • Kia motors czech.
 • Práce grafik plzeň.
 • Sociální darwinismus.
 • Česká zemědělská univerzita.
 • Náhrobní kameny ostrava.
 • Dřík písmo.
 • Bezbarvá henna dm.
 • Genitální opar přírodní léčba.
 • Makarony se sýrem v mikrovlnce.
 • Sumamed a probiotika.
 • Zhotovení vazby v4.
 • Vosa a vosík.
 • Gps google.
 • Komplikace po operaci kýly.
 • Ground cumin česky.
 • Elektronický rámeček na fotky.
 • Michani eterickych oleju.
 • Panenka chucky wikipedie.
 • Barbie games.
 • Pistole cz 75.
 • Zeleninové saláty k masu.
 • Pláže kréta mapa.